บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2023

วช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การดำเนินงานครบ 1 ปี "ศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์”

รูปภาพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี แผนงาน “ศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัย  ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนารายงานผลการดำเนินงานต่อไป โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ คณะผู้บริหาร วช.  และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานฯ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้  ยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การขับเคลื่อนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมายด้านพัฒนา สังคม และสิ่งแวดล้อม ของ วช. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภ

“สมาคมเพื่อนชุมชน”-ภาคีเครือข่ายปั้นวิสาหกิจชุมชนสู่อาชีพยั่งยืนปลื้ม “ครัวแม่ฉันby Nana”สู่แบรนด์“อิ่มดี”ติดตลาดคนรักสุขภาพ

รูปภาพ
  สมาคมเพื่อนชุมชน - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคีเครือข่าย ปั้นวิสาหกิจชุมชนน้องใหม่ครัวแม่ฉัน By Nana ต้นแบบความสำเร็จ  หลังรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ วางระบบการจัดการทางบัญชี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เนื้อสำรองพาสเจอร์ไรส์พร้อมทานแบรนด์ “อิ่มดี” เจาะสายคนรักสุขภาพ สร้างการเติบโต 30-50% ต่อปี    นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี กลุ่ม บ. ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี )  ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท   เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการธรรมศาสตร์โมเดล  เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ตามบริบทของแต่ละชุมชนโดยเริ่มดำเนินการ ทั้งหมด 7 รุ่น นับตั้งแต่ปี 2559-2565       ซึ่งปัจจุบันมี  40วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจนสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชน  นับเป็นความสำเร็จของความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสมาคมเพื่อนชุมชนกับคณะพาณิชยศาสตร์และการ

วช. ชูโมเดล “สวนป้องกันฝุ่น PM2.5 และ เฝ้าระวังฝุ่น PM2.5” เพิ่มพื้นที่สีเขียว

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแถลงข่าว “โมเดลสวนลดฝุ่น PM 2.5 และ เฝ้าระวัง PM 2.5” เพื่อช่วยลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่สูงเกินมาตรฐาน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว และ คณะผู้บริหาร วช. ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.  พร้อมด้วย ดร.ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์  นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ สวน “ภูมิทัศน์พรรณไม้ลดฝุ่น PM2.5” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนผลผลิตและผลสำเร็จจากผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จสู่การใช้ประโยชน์ โดยการสื่อสารและให้เห็นภาพการทำงานที่เกิดสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องภาคประชาชน ซ

Com2uS ประกาศวันเปิด Summoners War: Chronicles 9 มีนาคมนี้ ทุกแพลตฟอร์ม

รูปภาพ
Com2uS ก่อตั้งโดยซีอีโอ Jaejoon Song และ Joohwan Lee ในปี 1999 และได้กลายเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาและให้บริการเกมมือถือในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2001 พวกเขาพัฒนาเกม Java บนมือถือเป็นเกมแรกในโลกและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมเกมตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งต่อมาบริษัทได้กลายเป็นบริษัทเกมมือถือแห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ที่จดทะเบียนในนาม KOSDAQ (078340) Com2uS ตั้งเป้าเจาะตลาดเกมโลกมาเกือบ 10 ปีแล้ว ก่อนที่จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำ Com2uS ได้จัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศและเข้าสู่ตลาด NA และสหภาพยุโรป และได้กลายเป็นบริษัทที่มีการศักยภาพในการแข่งขันสูง ด้วยความรู้ความชำนาญมากมาย ทำให้ Com2uS มีบทบาทสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เกมมือถือ และจะยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ทั้งด้านความรู้ความชำนาญในการให้บริการมาตราฐานระดับโลก รวมถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจต่างๆ อีกด้วย  Summoners War: Chronicles เป็นเกมที่สร้างขึ้นจาก ‘Summoners War: Sky Arena’ IP ยอดฮิตแห่ง Com2uS ที่สร้างออกมาในรูปแบบ MMORP

ปิดจ๊อบตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง ซีซั่น 2พาณิชย์แย้มผลดำเนินงานทะลุเป้า

รูปภาพ
กรมการค้าภายใน ปิดจ๊อบตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง ซีซั่น 2  มูลค่าซื้อขายทะลุเป้า   ผู้ประกอบการขานรับเป็นเสียงเดียวกันตอบโจทย์และอยากให้จัดขึ้นอีกแบบกระจายไปในหลายพื้นที่   นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงานตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง หรือ “ORGANIC WEEKEND MARKET 2022” ซีซั่น 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้นว่า ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ทั้งยอดมูลค่าการเจรจาธุรกิจและจำนวนคนเข้างาน งานนี้นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ ทำให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตอินทรีย์/ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ทั้งช่องทาง offline และ online แล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในการขยายตลาดให้กว้างขึ้นแล้ว รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าอินทรีย์เพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย     ทั้งนี้ ตลอด 4 สัปดาห์การจัดงาน “ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2” ตลาดนัดอินทรีย์ใจกลางเมือง ครั้งที่สอง  เกิดมูลค่าการซื้อขายเจรจาธุรกิจในงานสูงถึง 304,336,280.00 บาท โดยในงานนอกจากผู้ซื้อราย

วช. ปลื้มผลงานนวัตกรรมเยาวชน พร้อมมอบรางวัลติดดาว 17 ผลงานเด่น นักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจในกิจกรรมบ่มเพาะ ภาคกลางและตะวันออก ปี 66 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดพิธีปิดกิจกรรม “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566ภาคกลางและภาคตะวันออก” และพิธีมอบเกียรติบัตรผลงานติดดาวผลงานเด่นอาชีวศึกษา จำนวน 17 ผลงาน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ และมอบรางวัลฯ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมการ บ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation โดยการจัด กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษา