บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023

“เอนก เหล่าธรรมทัศน์ “ย้ำชัด” นักวิจัยไทยมีศักยภาพสูง และสามารถเป็นชาติวิทยาศาสตร์ได้ ด้านซีอีโอชั้นนำของประเทศ “รับลูก” ความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม เป็นกุญแจดอกสำคัญช่วยไขโจทย์ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม

รูปภาพ
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “ บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566  หรือ PMUC Research for Thailand’s Competitiveness 2023”  ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันก่อน  เพื่อเปิดชเวทีในการขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน  ยจะได้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมี  “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์”   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อ  “อว. กับความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการผลักดันเศรษฐกิจไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  กล่าวว่า   ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ยากจน ซึ่งจริง ๆ แล้วประเทศไทยเป็นประเทศมีรายได้ปาน

อว. นำงานวิจัยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก พลิกฟื้น “ตลาดร้อยปี คลอง 12” พร้อมพัฒนารูปแบบสภาผู้นำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

รูปภาพ
วันที่ 28 เมษายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตลาดร้อยปี คลอง 12 หกวา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้แผนงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-Based Research : CBR) ประจำปี 2565 (ภาคกลาง) โดยมี ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ด้วยการพลิกฟื้นตลาดเก่าและย่านเมืองเก่า 100 ปี คลอง 12 หกวา ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน” และ ผศ.ดร.พิษณุ แก้วตระพาน แห่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบสภาผู้นำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 4 สายคลอง (คลอง 10-13) สู่การรองรับมาตรฐานเกษตร

ททท. ปลุกพลัง “Soft Power” ปั้นขุมทรัพย์จุดประกายต่อยอดท่องเที่ยวไทย!การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปลุกพลัง “Soft Power” ผ่านสุดยอดเวทีฟอรั่ม

รูปภาพ
วันที่ 28 เมษายน 2566 ททท. ปลุกพลัง “Soft Power” ปั้นขุมทรัพย์จุดประกายต่อยอดท่องเที่ยวไทย! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปลุกพลัง “Soft Power” ผ่านสุดยอดเวทีฟอรั่ม ซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวแห่งปี ในงาน “The Soft Power Tourism 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่  27 - 28 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุม C asean รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หวังจุดประกาย ให้คนท่องเที่ยวเดินหน้าเติบโตผ่านคีย์หลักสำคัญของ Soft Power : 5F กลยุทธ์อันทรงพลัง พร้อมผลักดันวงการการท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ "Thailand Fresh Start" นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เผยว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566 ททท. มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more  นำเสนอ Soft Power of Thailand ประกอบด้วย Food - อาหาร, Film - ภาพยนตร์, Fashion -แฟชั่น, Fight - ศิลปะการต่อสู้ และ Festival - งานเทศกาล ควบคู่กับการยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy ในครั้งนี้ ททท. เล็งเห็นโอกาสในการจุดประกายคว

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

รูปภาพ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ที่ทรงมีพระจิตรวัต

บพข. ชูศักยภาพงานวิจัยใช้ได้จริง สร้างโอกาสคนไทยก้าวไกลระดับโลกตอกย้ำภารกิจขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รูปภาพ
เริ่มแล้ว! “ บพข. สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย เชื่อมโลกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ PMUC RESEARCH for Thailand’s Competitiveness 2023 ” งานแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จาก บพข. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมรับฟังเสวนาจุดประกายความคิดในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมจากซีอีโอองค์กรชั้นนำของประเทศ พร้อมชมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ผ่านเส้นทางจากห้องปฏิบัติการสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงผลงานวิจัยเด่นที่ถูกผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับผู้ใช้จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม กิจกรรม Hackathon ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการ ขอรับทุนวิจัยจาก บพข. และพลาดไม่ได้ .. กับการนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Research Pitching) ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โอกาสของนวัตกรรมไทยก้าวไกลระดับโลก เปิดตัวสู่สากลอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก 26 - 27 เมษายนนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของปร