บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2023

พาณิชย์ ปักธงจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023ชูสินค้า Local BCG+ สร้างโอกาสการค้าอย่างยั่งยืน

รูปภาพ
         กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมจัดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo 2023”  ครั้งแรกกับงานแสดงสินค้า Local BCG + ที่รวบรวมสินค้ารักษ์โลกจากทุกจังหวัดทุกภูมิภาคที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be The Change Generation” รักษ์โลก  รักษ์สิ่งแวดล้อม หวังสร้างโอกาสทางการค้าอย่างยั่งยืน เตรียมรวมตัวยกขบวนอย่างยิ่งใหญ่ 7-9 ก.ค. นี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สินค้า Local BCG+ หมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพ   ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดได้ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า Local BCG+ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยที่ได้มีการรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจที่เ

"เอนก” เปิดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 12 ชูแนวคิดภาคใต้โมเดล นำงานวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

รูปภาพ
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12” ภายใต้แนวคิด “วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้  ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษามรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์กับการพัฒนาภูมิภาคในยุคดิจิทัล” พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน มี นายสมพงษ์ มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วช. จับมือ จ.ศรีสะเกษ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” มุ่งพัฒนาทุเรียนภูเขาไฟด้วยวิจัยและนวัตกรรม

รูปภาพ
วันที่ 24 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับชุมชน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คุณปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร แห่งกรมส่งเสริมการเกษตร ศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีภารกิจสำคัญในการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน นับเป็นงานที่สําคัญของ วช. ที่

วช. โชว์ผลสำเร็จ NRCT Open House 2023 เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัย “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ปี 67

รูปภาพ
วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนในปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NRCT Open House 2023 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ วช. และแนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและ นวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช. ด้านทรัพยากรธรรมช

WikiFX จับมือ DX Academy จัดสัมมนาสอนเทรดฟอเร็กซ์ฟรี เพื่อเทรดเดอร์มือใหม่ให้ไประดับแนวหน้า

รูปภาพ
     WikiFX ร่วมกับ DX Academy จัดสัมมนาสุดพิเศษ Born to be trader งานที่รวมโค้ชชั้นนำ มาสอนเทคนิคพิเศษในการเทรด เทรดยังไงให้ได้กำไรจริง ซึ่งภายในงานเราจะกดเทรดไปพร้อม ๆ กับโค้ช เรียกได้ว่ากดเทรดกันสด ๆ จะเห็นกำไร หรือจะแตกก็ลุ้นกันตรงนั้น               นอกเหนือจากการเทรดสดไปพร้อมโค้ช และเพื่อน ๆ ภายในงานยังมีสอนเทคนิคการเทรดมากมาย แบบไม่มีกั๊ก และทาง WikiFX ได้นำของไปแจกสำหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย ไม่ว่าจะเป็น หนังสือฟอเร็กซ์, โปสเตอร์กราฟแท่งเทียน เป็นต้น งานนี้ได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หน้าใหม่ หรือเทรดเดอร์หน้าเก่า โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 150 ท่าน             ท่ามกลางตลาดการสอนลงทุนที่ราคาแพงในปัจจุบัน หลายคนยังเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้น ไม่กล้าเสียเงินหลายพันหลายหมื่นไปลงคอร์สราคาแพง แต่อยากลองเรียนพื้นฐานก่อน ถ้าชอบค่อยไปต่อยอดแต่จะหาที่เรียนฟรีหรือราคาถูกแบบได้เจอโค้ชตัวเป็น ๆ ที่มาสามารถ ถาม-ตอบ ได้นั้นก็เป็นเรื่องยาก WikiFX จึงเห็นโอกาส และมีความตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ในสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันปร

วช. แจงกรอบวิจัยและนวัตกรรม เจาะกลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ตลาดต้องการ

รูปภาพ
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566  ในรูปแบบ onsite ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อาคาร วช.1 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านวิช

วช. เปิดบ้าน ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการรองรับสังคมสูงวัย(NRCT Open House 2023)

รูปภาพ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567  และแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ วช.                ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่          19 - 27 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ onsite ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ อาคาร วช.1 และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open Ho