บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2023

"เปิดกรุตำนาน วัดแก้วฟ้า" จัดงาน "บวชพระเหนือพระ คนเหนือคน" บวงสรวงเต็มสูตรเทพเหนือเทพ, พรหมเหนือพรหม และเปิดกรุใต้ฐานเจดีย์อายุกว่า ๔๗๕ ปี

รูปภาพ
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ที่วัดแก้วฟ้า ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดงาน "บวชพระเหนือพระ คนเหนือคน" บวงสรวงเต็มสูตรเทพเหนือเทพ, พรหมเหนือพรหม โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มพิธี โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิลมมังคราจารย์ราชวรมหาวิหาร และพระเถราจารย์ ๑๐ รูป ๑. ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ, ๒. ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี รก.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  เจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, ๓. ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, ๔. ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์, ๕. ท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณกวี เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร, ๖. ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ, ๗. ท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมวิเทศ เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษี เจ้าอาวาสวัดนาคปรก, ๘. ท่านเจ้าคุณพระวิเชียรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร, ๙. ท่าเจ้าค

“ตลาดสามบุรี ของดีภาคกลาง”วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.ณ ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต

รูปภาพ
“กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นำทัพโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี  จับมือสร้างโอกาสทางการค้า หนุนงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กับผู้ประกอบการต่างประเทศภายใต้ชื่องาน “ตลาดสามบุรีของดีภาคกลาง”ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2566 ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่เพียบพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งเป็นพื้นที่ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Central – Western Economic Corridor : CWEC) ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงการค้าภาคตะวันตก ทางชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและท่าเรือน้ำลึกทวาย พื้นที่เศรษฐกิจทุกภูมิภาคของไทย ท่าเรือ - ท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ เสมือนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอื่นๆได้กว้างไกลสู่ต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ(NEC – Creative LANNA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NeEC– Bioeco

ศน.รวมพลัง 5 ศาสนาจัดพิธีมหามงคลถวายพระราชกุศลในหลวง

รูปภาพ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 กรมการศาสนา (ศน.) กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 14.00 น. โดยมีผู้นำองค์การศาสนา 5 ศาสนาร่วมประกอบพิธี ได้แก่  ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกซ์ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศ

วช. เอาใจสูงวัย นำงานวิจัย “ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ” จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

รูปภาพ
“ผู้สูงวัย” บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเสื่อมสลายลงมากกว่าสร้างเสริมเหมือนช่วงวัยอื่น ๆ และการเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการรับประทานอาหาร ปัญหาที่พบได้บ่อยในการรับประทานอาหารของผู้สูงวัย คือ เรื่องการบดเคี้ยวอาหาร การกลืนอาหารลำบาก การรับรสชาติอาหารลดลง ทำให้รับประทานอาหารไม่อร่อย ความอยากรับประทานอาหารลดลง สาเหตุเหล่านี้นำไปสู่การขาดสารอาหารได้   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ไม่นิ่งนอนใจเตรียมความพร้อม เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อเอาใจผู้สูงวัยที่มาร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” วช. จึงนำผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง : ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภารณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด

วช. โชว์งานวิจัยจาก “ข้าว” สู่เครื่องดื่มและขนม Healthy beauty ตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพ
“ข้าว” นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม วิตามินบำรุง ไปจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้เป็นอย่างมาก และสามารถตอบโจทย์การตลาดในช่วงปัจจุบัน ที่เกษตรกรต้องพบกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เห็นความสำคัญของข้าวไทย จึงนำผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพจากข้าวไทย” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้คิดค้นและนำมาจัดแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นศึกษาว่า ได้เล็งเห็นว่า  “ข้าวไทย” มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมีแนวความคิดที่จะมีการบูรณาการศาสตร์

เบิร์นลีย์ เปิดตัวพันธมิตรคาดหน้าอกเสื้อซ้อมอีกปี

รูปภาพ
       BK8 (บีเค8) สนับสนุน “เดอะ คลาเรตส์” ทีมฟุตบอลเบิร์นลีย์ ทีมน้องใหม่ ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โดยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอก ชุดฝึกซ้อม ทั้งทีมชายและทีมหญิงต่ออีกปี        “เดอะ คลาเรตส์” สโมสรฟุตบอลเบิร์นลีย์ ทีมน้องใหม่ ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เพิ่งได้แชมป์   อีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ 2022/23 จนเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้ง หลังจากร่วงไปอยู่ลีกรอง ได้ปีเดียว      ล่าสุดเบิร์นลีย์ ได้เปิดตัวผู้สนับสนุนเดิมอย่าง BK8 (บีเค8) ที่ยังคงให้การสนับสนุนในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ  เดอะ คลาเรตส์ (Clarets) ในฤดูกาล 2023/24         โดย BK8 (บีเค8) ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลเบิร์นลีย์ ตั้งแต่เดือนส.ค.ปี 2565 โดยในปีนี้ มีการทำสัญญาข้อตกลง ว่าจะเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกต่ออีก 1 ปี โดยมีโลโก้บนหน้าอกในส่วนของชุดฝึกซ้อม (Training Wear) ของทีมเบิร์นลีย์ ทั้งทีมฟุตบอลทีมชายและทีมหญิง รวมทั้ง ป้ายไฟ แอลอีดี ทั่วสนามเทิร์ฟ มัวร์ เมืองเบิร์นลีย์ ประเทศอังกฤษ สนามเหย้าของทีม และผ่านช่องทางดิจิตอลของสโมสร      นอกจากนี้ ทาง BK8 (บีเค8)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพ
      นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย   นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี   นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ   นายสมศักดิ์ โขงรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ  นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ      นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ  ถือว่าเป็นโครงการนำร่องการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำเสียของท้องถิ่นที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและครบวงจร ซึ่งศูนย์บริหารจัด