บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2024

UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับเยาวชนทุกคน ผ่านพ้นงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ไปอย่างงดงาม เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก GLOBAL SPACE LEADERSHIP PROGRAM ภายใต้คอนเซ็ปต์ เน้นการเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุกคน Space Access for All

รูปภาพ
โครงการ GLOBAL SPACE  LEADERSHIP PROGRAM จัดตั้งขึ้นโดย โดยความร่วมมือระหว่าง สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) และประธานระดับโลก ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมสหประชาชาติ แห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA , ศูนย์อวกาศหิมาลายัน HSC ( Himalayan Space Centre),สมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California, USA Chapter) ,สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ Adventure of Humanity เพื่อร่วมกันผลักดัน และยืนหยัดความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความร่วมมือระดับโลก  โดยการสร้างภารกิจร่วมกันเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความหวัง และปลูกฝังความรู้เพื่อคนรุ่นใหม่  โดยการศึกษาและจินตนาการเป็นรากฐานที่สำคัญในการกำหนดชะตากรรมร่วมกัน เพื่อเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณค่าของมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นจุดตัดสินใจครั้งสำคัญ เปิดตัวโครงการ Global Space Leadership Program ภายใต้คอนเซปต์ (การเข้าถึงพื้นที่สำหรับทุก

สสว.ยกระดับผู้ประกอบการ เสริมศักยภาพด้าน Digital Marketing เท่าทันเศรษฐกิจปรับตัว

รูปภาพ
สสว.เดินหน้าเสริมศักยภาพด้าน Digital Marketing ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลังพบผู้ประกอบร้อยละ 8.3 เริ่มยกระดับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ รองลงมาคือด้าน Digital Marketing เพื่อกระตุ้นการตลาดด้านบริการและท่องเที่ยว ตั้งเป้ามุ่งสร้างดัชนีความเชื่อมั่น SMESI  ให้เพิ่มขึ้น หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 52.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 54.1 มีสาเหตุจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ