"อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย)" จัดงานใหญ่ "International Healthcare Week 2024 "

        นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในปีนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้ผนวกเอา 3 งานใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Medlab Asia, Asia Health และ CPHI South East Asia มาจัดด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ International Healthcare Week ซึ่งนี่คือแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่าย เรียนรู้ และทำธุรกิจ ที่มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โซลูชันด้านสุขภาพ และห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยา รวมถึงการประชุมวิชาการ การสัมมนา และการประชุมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับการที่ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพแข็งแกร่งที่สุดในโลก ซึ่งช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย

       ด้านนางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์  ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้จัดงาน Medlab Asia และ Asia Health กล่าวว่า ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2023 เนื่องจากความต้องการในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุและการตื่นตัวในเรื่องสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทยเติบโต นอกจากนี้ การสนับสนุนจากรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ การเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ ล้วนเป็นสิ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์เติบโตขึ้น

         “งาน Medlab Asia และ Asia Health 2024 จึงเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ของอาเซียน ที่ส่งมอบโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ในการสร้างเครือข่าย เชื่อมต่อธุรกิจ แบ่งปันความรู้ และอัพเดทเทรนด์ล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและในเอเชีย ซึ่งในปีนี้มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 350 บริษัท จาก 28 ประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานมากกว่า 10,000 ราย และเกิดการจับคู่ธุรกิจจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายในงานไม่น้อยกว่า 1,640 ล้านบาท”           

 สำหรับประเทศที่เข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปีนี้ ได้แก่ สิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย แคนาดา เยอรมนี โปแลนด์ ฮังการี อินเดีย อิตาลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อาหรับเอมิเรตส์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สเปน รวมถึงประเทศไทย โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมงาน อาทิ Dedalus, AGD, AL FAHIM Healthcare Solutions, Autobio, DBC, Healthium, Sekisui Veredus, Snibe, TOP, URIT, WonFo, YHLO, Beacon, DNA-Technology, FAPON, OneCell Diagnostics เป็นต้น โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง อาทิ DTprime Real-Time PCR System – DNA-TECHNOLOGY สำหรับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่มีการทดสอบตามปกติในปริมาณที่สูง,  V-VEIL UP2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งคัดหลั่ง ของเหลวและสารต่าง ๆ ที่อยู่ในช่องคลอดและปากมดลูกเพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการวินิจฉัย,  Theruptor NXT โซลูชันปิดแผลยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดการแผลที่ดีที่สุด โดยออกแบบมาเพื่อดูแลแผลเฉียบพลัน, OncoIndx ให้บริการ Comprehensive Genomic Profiling (CGP) สำหรับเนื้องอกแข็งทุกชนิด เป็นการทดสอบ NGS ที่ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีเพื่อดึงข้อมูลการรักษาจากทั้งเนื้อเยื่อและตัวอย่างเลือด โดยใช้เวลาตอบสนองรวดเร็วไม่เกิน 15 วัน หรือ Clinalytix Medical AI ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โดยจะวินิจฉัยล่วงหน้าและแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกเฉียบพลันของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์ทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบข้อความอิสระที่มีอยู่ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ของผู้ป่วยแต่ละราย เป็นต้น

       นอกเหนือจากการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้ว งาน Medlab Asia และ Asia Health ยังมีการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับอาชีพและขยายความรู้ในโลกของการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก โดยงานประชุมวิชาการของ Medlab Asia เจาะลึกในหัวข้อ การจัดการห้องปฏิบัติการ เคมีคลินิก การวินิจฉัยระดับโมเลกุล จุลชีววิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทางกายวิภาค และโลหิตวิทยา และงานประชุมวิชาการของ Asia Health ได้แก่ การแพทย์ดิจิทัล อนาคตทางการแพทย์ การบริหารจัดการโรงพยาบาล การเบิกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และกองทุนสุขภาพแห่งชาติ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย รังสีวิทยา งานปราศจากเชื้อและทำลายเชื้อ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์รับคะแนนศึกษาต่อเนื่อง CME - CMTE - CPD และ CNEU อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาเพื่อภาคธุรกิจเครื่องมือแพทย์-การทำธุรกิจในเอเชีย สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจเพื่ออัพเดทโอกาสในการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย และเอเชีย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงาน “Medlab Asia & Asia Health 2024” งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์และงานประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ ได้ตั้งแต่วันนี้ -12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7 ผู้สนใจเข้าชมงานลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์ https://www.medlabasia.com/ 

ความคิดเห็น