คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน

 

คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน

 โดย นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ และคณะกรรมการบริหาร อาทิ นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง นายธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นายสมบูรณ์ เกตุผึ้ง

กรรมการบริหาร นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการฝ้ายสวัสดิการและหารายได้สมาคมช่างภาพฯ โดยที่ทุกปีสมาคมฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดานักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน และคุณอลงกรณ์ พลบุตร มอบทุนสนับสนุนให้แก่สมาคมเป็นประจำทุกปีมายาวนาน ในโอกาสที่ คุณอลงกรณ์ เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์เกษตรไทยในยุค 4.0" ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง SMART-CEO Digital รุ่นที่ 5 ณ ร.ร. อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64

ความคิดเห็น