นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯจากนายวิชิตและนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานบริหาร ชินวงศ์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป


 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร อาทิ นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานที่ปรึกษา, นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ เลขาธิการ, นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการบริหาร, นายสุเมธ จันสุตะ ที่ปรึกษา ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯจากนายวิชิตและนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานบริหาร ชินวงศ์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป ผู้ผลิต และจำหน่ายพร้อมทั้งส่งออกผลไม้อบแห้งรายใหญ่ จำนวน 100,000 บาท

โดยสมาคมฯจะนำเงินจำนวนนี้ไปสมทบมอบเป็นทุนการศึกษาบุตร-ธิดาช่างภาพข่าวฯ ประจำปี 2564 


อนึ่ง จากการที่ในปีนี้มีช่างภาพนักข่าวถูกเลิกจ้างและตกงานเป็นจำนวนมาก  สมาคมฯจัจึงได้ดโครงการเยียวยากลุ่มผู้ตกงานและกลุ่มสุขภาพเสื่อม จึงมีแผนที่จะนำเงินที่เหลือจากการมอบทุนการศึกษามามอบให้กับผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ   สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพอื่นๆต่อไป  นอกจากนี้ในปีนี้สมาคมฯจะได้จัดอบรมสัมมนาเรื่องการเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือมีอาชีพเสริมให้กับนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชนที่เข้าที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย


ความคิดเห็น