วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563   ณ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

  ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ "บริการเยี่ยม อาหารเลิศ บรรเจิดคหกรรม  ชำนาญงานศิลป์"  ในสาขาคหกรรมศาสตร์  งานวิจิตรศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพเพื่อออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  และ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

  นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดเผยว่า การจัดแสดงผลงานวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือและประสบการณ์จากการเรียน การฝึกงานอาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยสามารถบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานได้จริง   นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสังคม 


สามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียน มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา  ผลงานนักเรียน นักศึกษา ที่นำมาจัดแสดง คือ ชิ้นงานที่ได้มาจากการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผนวกกับกระบวนการเรียนแบบโครงการเพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบนำไปพัฒนาชิ้นงานต่อไปได้ 


  ผลงานที่นำมาแสดง เป็นชุดองค์ความรู้ในแต่ละสาขาอาชีพ เช่น ธุรกิจงานประดิษฐ์ ด้านคหกรรมประกอบด้วย เครื่องงานวิวาห์ หรืองานมงคลสมรส มาลัยบ่าวสาว พานรดน้ำสังข์ พานใส่แหวน  ของชำร่วย งานเครื่องหอมต่าง ๆ ผลงานที่ใช้ประดับตกแต่งบ้าน กล่องไลท์บ็อกซ์ (light box)งานวาด งานปั้น งานเพ้นท์สีบนวัสดุ งานเพ้นท์ งานกราฟิก ที่เพิ่มคุณค่าทางศิลปะให้กับรองเท้า เสื้อ หมวก และเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการแสดง  สำหรับแผนกอาหารและโภชนาการ มีการจัดแสดงอาหารไทยโมเดิร์นเซ็ท เมนูผัดไทย ปอเปี๊ยะกุ้งและกล้วยบวชชี โดยทั้ง 3 เมนูนี้ แม้จะเป็นอาหาร ที่หารับประทานได้ทั่ว ๆ ไป แต่ผลงานที่ออกมาได้รับการรังสรรค์ ในรูปแบบศิลปะแห่งรสชาติ การตกแต่ง และการจัดเสิร์ฟ

 นายศักดา มยูขโชติ กล่าวต่อไปว่า  การเรียนวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. กระบวนการสอนจะทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในวิชาชีพและสามารถออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานในภาครัฐและเอกชนได้  ขณะเดียวกัน ในการจัดแสดงผลงาน  วิทยาลัยได้ให้การต้อนรับ นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ  ในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานโครงการของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ครั้งนี้ด้วย


 โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อพัฒนา ต่อยอด เชื่อมโยง การจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    และที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ได้อุดหนุนผลงานศิลปะของนักศึกษา สาขาวิจิตรศิลป์ ชื่องาน "พระบฏ" ที่นำมาแสดงในครั้งนี้อีกด้วย โดยให้ความเห็นว่าเป็นภาพวาดที่งดงาม มีคุณค่าทั้งทางศาสนาและศิลปะ สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นแบบอย่างต่อไป

 หากผู้ปกครองสนใจที่จะส่งบุตรหลานศึกษาต่อด้านวิชาชีพ สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  

 โทรศัพท์ หมายเลข 02-222-1786 หรือ 02-222-1888 

ความคิดเห็น