พช. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ร่วมสืบสานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯพช.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า ซึ่งนำลายพระราชทาน "ลายขอ" เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประยุกต์ สู่ผ้าตีนจกแม่แจ่ม

โดยการนำของ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยนางสาวนงนุช สุทธิยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มผู้รับผิดชอบงาน otop และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าตีนจก ร้านอาทิตยา ผ้าตีนจก ซึ่งปัจจุบันกลุ่มได้ทำการทอผ้าตีนจก "ลายขอ" เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำหน่าย โดยให้สมาชิกรับงานไปทำที่บ้านเพื่อทันตามความต้องการของลูกค้า

ในการนี้พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มได้ให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าฯ ที่ได้นำภูมิปัญญาในท้องที่แม่แจ่มมาประยุกต์ใช้ในการทอผ้าให้มีความสอดคล้องกับเรื่องราวที่สำคัญในวิถีชีวิตของชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและผลักดันต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้จุนเจือครอบครัว

ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้ทุกเพศ ทุกวัยสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 " Change for Good"

ความคิดเห็น