วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ชู"ทำได้ ขายเป็น"จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น พร้อมเปิดตลาดรองรับ”มือใหม่หัดขาย”
      นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กล่าวว่า  วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของสถานศึกษา  ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเดิมอยู่  หรือกลุ่มผู้ว่างงานที่ต้องการ Re-Skills, Up-Skills, และ New-Skills เพื่อยกระดับความรู้และทักษะไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีขึ้น   เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน และสังคมให้เข้มแข็งขึ้น นางยุพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  ได้เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นขึ้น  ในสาขาคหกรรมศาสตร์ที่วิทยาลัยฯมีความเชี่ยวชาญ  ทั้งเรื่องอาหาร  การจัดดอกไม้ และศิลปประดิษฐ์อีกหลายสาขา  แม้จะเป็นช่วงวิกฤตโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด แต่วิทยาลัยฯ มีภารกิจต้องจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ  จึงเปิดอบรมวิชาชีพระยะสั้นตลอดทั้งปี สนองนโยบาย สอศ. ที่ต้องการให้ผู้เรียน "ทำขายได้ ขายเป็น" ซึ่งเป็นวิถีของวิทยาลัยฯที่ทำต่อเนื่องมายาวนาน  ได้พัฒนาชาวชุมชนให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ยิ่งช่วงโควิดระบาดก็ยิ่งตั้งใจรวมพลัง ครู อาจารย์ ของวิทยาลัยฯ อบรมอาชีพให้ชาวชุมชนมีความรู้ ทำอาหาร หรือมีวิชาด้านคหกรรมติดตัว เพื่อไปทำกิน  ทำใช้เองในบ้าน หรือทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว  โดยมีเป้าหมายให้ชาวบ้าน มีวิชาชีพติดตัวในช่วงนี้ ปีละ 200  คน โดยเปิดสอนให้ประชาชนในชุมชนรอบๆ วิทยาลัยฯ รุ่นละ 5-7 คน แต่ละอาชีพ ใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง จะได้ไม่แออัด แล เคร่งครัดด้วยการใส่หน้ากากผ้า  ใช้เจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา   โดยวิทยาลัยฯสอนให้ฟรี   มาแต่มือเปล่าๆ แล้วเอาความรู้ความสามารถกลับไป  โดยการอบรมวิชาชีพระยะสั้นในครั้งนี้ มี 3 รายวิชา  คือ การทำ "น้ำพริกกากหมู" การทำ "ขนมหอมอบเทียน" และ การ "จัดดอกไม้แห้ง"

    
นางยุพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า“หัวใจสำคัญของการอบรมและสอนวิชาชีพให้กับประชาชน  ปัจจุบันมิใช่แค่เปิดสอน  สอนแล้วก็แล้วกัน   สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องได้กลับไปคือ  ถ้าจะนำไปทำอาชีพต้องขายได้  ความรู้ประสบการณ์การขายนั้น  ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเอากลับไปต่อยอด  พัฒนาตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และสภาพแวดล้อมตัวเอง  แต่ถ้านึกอะไรไม่ออกไปไม่ถูก  ทางวิทยาลัยฯ ก็เตรียมพื้นที่ขายให้ เพื่อให้ได้ตั้งต้นหรือพูดง่ายๆ ก็ช่วยขายเพื่อให้มือใหม่มีกำลังใจ  ได้คิดหนทางก้าวต่อไป  เป็นการเกื้อกูลกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน ลูกหลานบ้านไหนมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ก็จะบอกว่าให้พาพ่อแม่มาเรียนด้วย หรือพ่อแม่ ผู้ปกครองครองมาอบรมวิชาชีพระยะสั้น เมื่อเขาพอใจก็จะให้ลูกหลานมาเรียน มีงาน มีกิจกรรมอะไรในวิทยาลัยฯ มีโอกาสก็มาช่วยมาสนับสนุนกัน อย่างที่บอกว่า วิทยาลัยฯ ทำแบบนี้มานาน เป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างชุมชนกับวิทยาลัยฯ” สำหรับการจำหน่ายจะเป็นระบบพรีออเดอร์  "น้ำพริกกากหมู" กระปุกละ 65 บาท "ขนมหอมอบเทียน" ราคากล่องละ 35 บาท 3 กล่อง 100  บาท สำหรับท่านที่ต้องการจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย  ทางวิทยาลัยก็พร้อมที่จะจัดราคาพิเศษให้  เพราะถือเป็นการช่วยเหลือเพิ่มช่องทางทำกินให้กับประชาชนในยามที่การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) รุนแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  โทร.02 286 9712 ครูวีรศักดิ์  0619158181 หรือครูจิณณ์อธิป โทร. 0614492665


ความคิดเห็น