สยามอะเมซิ่งพาร์ค คลายทุกข์แรงงานก่อสร้าง


นายชูซาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พร้อมคณะผู้
บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจ
เยี่ยมแคมป์ก่อสร้างโครงการบางกอกเวิลด์ ณ สยามอะเมซิ่งพาร์
ค เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ปิดแคมปั
ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึง
การแจกสิ่งของบริโภค ซึ่ง ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธาน
ที่ปรึกษา บริษัทสยามพาร์คบางกอก จำกัด ได้จัดมาบรรเทาทุกข์
แก่แรงงานผู้ได้รับผลกระทบ

ความคิดเห็น