มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ มิวสิค มีเดีย จำกัด จัด Live คอนเสิร์ตการ กุศล "MOL ครอบครัวสิงห์ เราไม่ทิ้งกัน"

 


 ให้ชมกันฟรีๆ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา

18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท สิงห์ มิวสิค มีเดีย จำกัด (บ้านสิงห์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารายได้สนับสนุน โครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"


ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนฺช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวว่า การรวมตัวของศิลปินใน

ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบทุกข์

ภัยต่างๆ อาทิ ผู้ประสบทุกข์ภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID - 19)
ผู้ประสบภัยวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้ความ

ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ มูลนิธิฯ ต้องขอชื่นชมและ

ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและศิลปินทุกท่านด้วยความจริงใจ


คุณณฐพบ ซาเนตร์ ผู้บริหาร บริษัท สิงห์ มิวสิค มีเดีย จำกัด เผยว่า "ภัยพิบัติเกิดขึ้นใน

บ้านเรามีบ่อยครั้ง พวกเรากลุ่มบ้านสิงห์ ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ในสถานการณ์ COVID - 19

แบบนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาส ให้ศิลปีนในค่ายเพลงบ้านสิงห์ ได้ร่วมกันทำความดีช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในปัจจุบัน ให้บรรเทาทุกข์และผ่านวิฤตนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ใน

ด้านความพร้อมของศิลปิน ค่ายบ้านสิงห์ ที่จะมาให้ความเพลิดเพลิน กับประชาชนผู้รับชม ได้

เตรียมศิลปิน ค่ายบ้านสิงห์ 40 กว่าชีวิต และศิลปืนรับเชิญ ไม่ว่าจะเป็น คุณหม่ำจั๊กมึก เนสกาแฟ

อามชุติมา โชคไทรถแห่ เจนไทรถแห่ แบงค์ล่องลอย ตาลอาสยาม โต๊ดเก่าซึม เป็นต้น โดย

สามารถติดตามรับชม Live สด ผ่าน เพจ Facebook บ้านสิงห์ และเพจ Facebook มูลนิธิมิรา

เคิล ออฟไลฟ์ @MOLfoundation ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

รวมถึงมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา2019 ( Covid -19 )  ทางมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และ

บริษัท บ้านสิงห์ มิวสิค มีเดีย จำกัด มีระบบการป้องกันอย่างพร้อมเพรียง มีการคัดกรอง ศิลปินที่

ร่วมขับร้อง คอนเสิร์ตการกุศล ในครั้งนี้ด้วย


ร้อยตำรวจโท. ดร.มนัส โนนฺช กล่าวปิดท้ายว่า "ขอเชิญประชาชน และแฟนเพลงทุกท่าน

ร่วมรับชม คอนเสิร์ตออนไลน์การกุศล "MOL ครอบครัวสิงห์ เราไม่ทิ้งกัน" ในวันศุกร์ที่ 23

กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป


สำหรับช่องทางให้การช่วยเหลือ ได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 284 - 1 - 32308 - 1

ชื่อบัญชี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ หรือติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0 - 2 537 0117 - 8


ความคิดเห็น