ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนคลองต้นไทรฯ

 


 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)

นางสาว สายสุนีย์ มณีเติม โดยมีคณะครู ให้การต้อนรับ เพื่อดูการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่หน้าจอ แต่งชุดและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะสอนให้กับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กๆ เพลิดเพลิน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ด้วยครูแต่งชุดย้อนยุคประกอบการสอน การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีมายาวนาน เช่นการละเล่นมอญซ่อนผ้า ม้าก้านกล้วย โดยการเอาอุปกรณ์ที่มีใกล้ตัว เช่น ใบตอง เชือกฟาง ใช้คล้องคอแล้วทำท่าขี่ คล้ายขี่ม้าวิ่งไล่กันทำให้เด็กสนใจ สนุกสนาน มีความสุข เป็นอย่างมาก ด้านนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าเห็นวิธีการสอนของคณะครูรู้สึกประทับใจ ว่าครูปฐมวัยมีความเป็นอาชีพจริงพร้อมรับมือ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ตนเองยินดีที่จะให้การสนับสนุน สื่อเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยต่อไป เพราะ เด็กๆ เหล่านี้ คือเป็นเมล็ดพันธ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ ได้เติบโตตามวัย เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ และเป็นกำลังใจให้ ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวผ่านวิกฤต ของเชื้อไวรัสโควิด2019(COVID19) นี้ไปด้วยกัน 


ด้านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) นางสาวสายสุนีย์ มณีเติม ได้กล่าวขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ที่ห่วงใย และเติมเต็มสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายเกรียงไกร จงเจริญ

 ที่ได้ประสานความร่วมมือผู้ใหญ่ใจดี ทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนสมาร์ทโฟน มอบให้โรงเรียน นำมาให้เด็กที่ขาดโอกาส ได้ยืมเรียน อย่างทั่วถึง โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อม)เป็นโรงเรียนมีขนาดเล็ก สอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 265 คน 
และยังฝากถึงผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้าน ถ้าจะมองหาโรงเรียน เพื่อฝากอนาคตลูกให้เติบโต ตามวัย เป็นคนดี มีวินัย เป็นคนเก่ง เรียนอย่างมีความสุข โรงเรียนมีความพร้อมที่จะเติมเต็มให้บุตรหลานของท่าน ได้เป็นอย่างดี เพราะโรงเรียนแห่งนี้ เด็กนักเรียน คือ คนสำคัญ และฝากผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ความคิดเห็น