พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอวิน บุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 

ได้กล่าวรายงานและเบิกตัว นายสกล จินดาโชตสิริ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 


นำคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวปฏิญาณตน และนางทิพวรรณ ตันตะราวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งทุกๆ ท่าน ที่เข้าร่วมพิธีสำคัญนี้  ผ่านการตรวจ Antingen Test Kit (ATK) ทั้งสิ้น โดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ( COVID - 19 ) อย่างเคร่งครัด 

ความคิดเห็น