มิติใหม่ของการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาทศวรรษที่21

 


ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต1


ได้เดินทางเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้มิติใหม่ในด้านการศึกษาในยุคศตวรรษที่21จะต้องจัดการการศึกษาที่ตอบสนองเพื่อการที่เด็กได้มีงานทำเป็นการศึกษามิติใหม่ที่มีศักยภาพเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ยังมีการเจาะจงเตรียมแพทย์เป็นสิ่งที่ตรงประเด็นที่สำคัญที่สุด และจะพยายามส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนได้มีห้องเรียนพิเศษ ได้มีห้องเรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนได้ สุดท้ายก็จะเอาศักยภาพความสามารถของนักเรียนไปประกอบอาชีพ จะเป็นการตอบโจทย์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป


การลงนามในครั้งนี้ยังได้มีพันธมิตรที่เข้าร่วมลงนาม เช่นโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ด้านดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวว่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นโรงเรียนแรกที่มีความคิดส่งเสริมให้เด็กเรียนตามความชอบความสนใจและพัฒนาศักยภาพความสนใจ ให้มีความพร้อมที่สุดในการเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นจึงได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กได้ค้นหาความต้องการความถนัดความสามารถของตัวเองมีความ
เตรียมความพร้อมระดับม.ปลายให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมที่จะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นเตรียมสู่แพทย์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มุ่งสู่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุภาพและแพทย์โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสแก่นักเรียนที่มีความฝันความตั้งใจที่จะเรียนต่อสู่คณะแพทย์ยังได้มีการจัดตั้งมูลนิธิเตรียมแพทย์เพื่อที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ยังขาดโอกาสแต่มีความฝันทั่วประเทศไทย ตามแนวพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนกต่อไป


อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ไม่เหมือนอาชีพอื่นๆในการจัดการเรียนการสอนไว้รองรับโดยเฉพาะสื่อการสอนในทางการแพทย์ วิทยศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งสถานที่ต้องมีความสะอาดมีระบบในการจัดการเครื่องมือในการเรียนการสอนต้องมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก

ความคิดเห็น