พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานทอดกฐินที่วัดโคธาราม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วางเข้มมาตรการควบคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย ผศ.วิศัลย์ศยา  รุดดิษฐ์ เดินทางมาเป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดโคธาราม ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


โดยมี พระปลัดชาตรี  สิริมังคโล   เจ้าอาวาสวัดโคธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่และครอบครัว อาทิ คุณครูครวญคำนึง รุดดิษฐ์  คุณครูชวาลา  ปาริยพันธ์  พลอากาศเอก เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์  ผู้ชำนาญการพิเศษ กระทรวงกลาโหม พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ  ร่วมพิธีถวายผัากฐินสามัคคี พร้อมยอด ปัจจัยรวม 2,715,446 บาทโดยทางด้าน  พระปลัดชาตรี สิริมังคโล กล่วว่า งานบุญกฐินประจำปี 2564 นี้ นับเป็นมหาบุญของทางวัดโคธาราม เนื่องจากได้รับเกียรติจาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ซึ่งเป็นคนพื้นเพบางบ่อ และท่านก็ได้มาเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินวัดนี้เป็นวัดแรก  สำหรับเงินบริจาคทางวัดจะนำไปสร้างศาลาการเปรียญ เพราะที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนมาทำบุญที่วัดเป็นจำนวนมากทำให้สถาที่เดิมนั้นคับแคบ โดยในอนคตทางวัดยังมีแผนงานที่จะสร้างพระพุทธรูปบริเวณริมบึงเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับพุทธศาสนิกชน รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัตธรรมของพี่น้องประชาชนสำหรับการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ทางวัดได้คำนึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางวัดโคธาราม จึงยังคงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เอาไว้ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เราจึงจัดงานแบบไม่มีการแห่กองกฐิน  และยังเน้นการเว้นระยะห่าง 


ในช่วงถานการณ์แพร่ระบาดที่ผ่านมา

 ทางวัดโคธารามได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  อาทิเช่น ทำหน้าที่ฌาปณกิจศพผู้ป่วยโควิด  รวมทั้งยังได้จัดทำบุญอุทิศให้กับผู้เสียชีวิต  นอกจากนั้น ทางวัดก็ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียง  พร้อมทั้งได้จัดมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนด้วย  เจ้าอาวาสวัด โคธาราม กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น