"กทม.ตรวจสอบ โรงเรียนเตรียมแพทย์"

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ที่อนุญาตให้เปิดทั้งหมด 62 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติ และอีก 1 โรงเรียนสามัญ คือ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา จึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite ในวันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นมา      โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา หรือโรงเรียนเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนในหลักสูตรเตรียมแพทย์ แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยหลักสูตรของโรงเรียนนี้ เป็นหลักสูตรที่เน้นการเตรียมความพร้อมนักเรียนในทุกด้านเพื่อให้มีคุณสมบัติที่พร้อมและครบถ้วน เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาสาขาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา  โดยในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 77 คน แบ่งเป็น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 20คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 20คน

รวมบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 45 คน 


    โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 44 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครบนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

  โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดร.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการเตรียมวิทย์พัฒนา ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา คุณจิรวิวัฒน์ เจริญปิยบุตร ผู้จัดการและผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมโครงการเรียนเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเป็นนักเรียนสู่แพทย์ 

    ทางด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา มีความเตรียมพร้อมในทุกด้าน อาทิ บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสูง เครื่องมือ อาคารสถานที่ซึ่งมีความสะอาด มีความพร้อมด้านมาตราการโควิดต่าง ๆ จริงแล้วที่เข้ามดูเพื่อมาดูว่าทางโรงเรียนมีแนวสอนแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนอย่างไร เพื่อให้เด็ก ๆที่เรียนเก่งอยู่แล้วสามรถมีอนาคตที่สดใสได้ และวันนี้ได้มาดูโรงเรียนแล้ว ถือว่าเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบโรงเรียนหนึ่ง สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่คณะแพทย์ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม จึงถือได้ว่า เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทางกรุงเทพมหานคร ที่มีโรงเรียนทางเลือกใหม่ด้านการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพการแพทย์ แห่งแรกของประเทศ

ความคิดเห็น