นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร  กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดร.วิมลลักษณ์  ชูชาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  Yuko Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย  สมคง และทีมภัณฑารักษ์ชาวไทย  ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) นิมิต  พิพิธกุล ศิลปาธรสาขาการแสดง ปี 2550 นางเยาวณี นิรันดร เจ้าของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129 ผู้สนับสนุนโครงการฯ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมในงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมโชว์ศักยภาพด้านศิลปะและความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดหลัก “Butterflies Frolicking on the Mud” หรือในชื่อภาษาไทยว่า  “เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม”  ณ ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น 8  
นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ได้รับเกียรติจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงจำนวน 53 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก เดินทางมาสร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานใน 3 พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อำเภอพิมาย  บริเวณอุทยานประวิศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และบริเวณอำเภอเมือง เช่น บริเวณบ้านพักผู้พิพากษา  ลานย่าโม สวนสาธารณบุ่งตาหลั่ว สวนสัตว์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ซึ่งพร้อมที่จะประกาศความงดงามและความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากการบูรณาการทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมา ได้กลายเป็น จุดหมายที่นักเดินทางในฐานะ ‘เมืองศิลปะระดับโลก’ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมาเร็วๆนี้ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandbiennale.org / Facebook https://www.facebook.com/สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / E-Mail : info@thailandbiennale.org 


ความคิดเห็น