กฐินประทานสมเด็จพระสังฆราช สร้างแรงศรัทธา พุทธศาสนิกชน ร่วมใจ รักษาสืบสานประเพณีสำคัญของไทย

หม่อมหลวงนารีธรรม ศรีธวัช ผู้พิพากษาศาลอุทรณ์ ภาค7 ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางชมพูนุท สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานกลาง ถวายผ้าไตรคู่สวด  นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ถวายบริวารผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้จำนวนมาก และมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการคุมเข้มและคัดกรองอย่างเคร่งครัด ยังมีศิลปินดาราเช่น เก่ง ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์และ แพทริค นิพัช เจริญผลเข้าร่วมบุญในครั้งนี้ ด้วยแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และการระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19  โรงพยาบาลธนบุรี สาขาทุ่งสง ได้ส่งบุคลากรให้บริการตรงจุดคัดกรองสร้างความมั่นใจถึงมาตรการการป้องกัดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ บริษัท โตโยต้าสาขาทุ่งสง ได้จัดอาหารกล่อง บริการผู้เข้าร่วมบุญกฐิน อิ่มท้อง อิ่มบุญไปตามๆ กัน    ณ วัดวังรีบุญเลิศ ตั้งอยู่ที่ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช กฐินปีนี้ ได้รับพระเมตตา จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินเพื่อให้ นาย อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ซึ่งเป็นบุตรหลานของพี่น้องชาววังรี อัญเชิญและนำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสประจำปีนี้ ตรงกับวันที่4พฤศจิกายน2564 เวลา10:00น.

 ในการพิธีทางสำนักงานวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนเจ้าหน้าที่มาร่วมดูแลความเรียบร้อยตลอดพิธีการ

 การทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้เพื่อนำเงิ


นมาจัดสร้างกำแพงของวัดที่ชำรุดทรุดโทรม ได้ยอดเงินพระกฐินรวมทั้งสิ้น1,851,151.82 โดยมี พระครูประจักษ์ ธรรมวาที พระสังฆาธิการสังกัดมหานิกายเจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศเป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินในครั้งนี้ความคิดเห็น