รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกทม.

 


โรงเรียนวัดบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 2,296 คน ซึ่งนายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยม ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกรียงยศ  สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


พร้อมด้วยนายเกรียงไกร  จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางปะกอกในการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่2/2564 และการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการป้องกันโรคติดเชื้อ ให้มาตราฐานมากที่สุด
     ด้านนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า ภาระกิจที่มาในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมปกติเนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว1อาทิตย์ก็ได้มาดูผลว่าทางโรงเรียนประสบประหาอะไร มีจำนวนผู้ติดเชื้อหรือไม่ ถ้ามีการติดเชื้อจะต้องรีบจัดการโดยด่วน พร้อมทั้งต้องให้คำแนะนำ
 ซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อัศวิน ขวัญเมือง ท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยมาโดยตลอด จึงมอบหมายให้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที ส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายเกรียงไกร จงเจริญ ได้ลงพื้นที่อยู่ทุกวัน อยู่แล้ว โรงเรียนวัดบางปะกอก
 ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนและบุคลากรจำนวนมากในเขตนี้ ในการปรับเปลี่ยนจึงต้องค่อยๆทำเนื่องจากเรื่องงบประมาณในปีที่แล้วมีจำนวนจำกัด แต่ในปีนี้ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนกับท่านผู้อำนวยการเขตราษฏร์บูรณะ ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เช่นการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรม สิ่งไหนที่ต้องการเพิ่มเติมก็ขอให้ทางโรงเรียนขอยื่นเรื่องมาที่สำนักการศึกษาก็จะสนับสนุนทุกอย่าง และยังฝากถึงผู้ปกครองก็ขอให้มั่นใจในมาตราการต่างๆของกรุงเทพมหานครเพราะทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-19ให้มากที่สุด

ความคิดเห็น