ปลัด อว. สุดปลื้ม ปิดงานยิ่งใหญ่ "มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564" "มทร.ธัญบุรี" จัดเต็ม วงดนตรีไทย โชว์กลางกรุง(19 ธ.ค. 2564) บรรยากาศงาน "มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” อบอวลไปด้วยความสุข คณะผู้บริหาร อว. ร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ กับคณะวงดนตรีไทย และประชาชนที่มาร่วมงาน


ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กล่าวว่า มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” นี้ กว่า 70 แห่ง ทุกภูมิภาคของประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม จัดเกือบทุกจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน "มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” โดยมีวงดนตรีของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของ อว. ผลัดเปลี่ยนและหมุนเวียนกันมาจัดแสดง รวม 15 วันที่จัดแสดง ระหว่างวันที่ 5-19 ธันวาคม 2564 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 ณ ลานพาร์คพารากอนโดยมีวงดนตรีจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วงที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม ริเวอร์พาร์ค โดยมีวงดนตรีจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, และมหาวิทยาลัยศิลปากร และช่วงที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด โดยมีวงดนตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสยาม, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีวงดนตรีสากล วงดนตรีไทย วงดนตรีเครื่องสาย ร่วมถึงการแสดง 70 สถาบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนให้ความสนใจมาฟังดนตรีเทิดพระเกียรติ ที่สำคัญมีน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าของสถาบันต่าง ๆ ร่วมจัดแสดงเป็นการเทิดพระเกียรติมหกรรมการรวมตัวกันของสมาชิกของ อว. ครั้งใหญ่ที่สุด ที่ได้ร่วมใจมาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ในโอกาสเดียวกัน ได้ส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย อีกด้วย


มหกรรมดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมคับคั่ง ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมชมการแสดง พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชม และขอบคุณ คณะดนตรีที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมชมการแสดงฯ 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำวงดนตรีไทย จากภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มาบรรเลงเพลงส่งท้ายในงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ได้บรรเลงเพลงทั้งหมด 7 เพลง อาทิ การแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพลงโหมโรงมหาราช (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย) เพลงแขกขาว เถา (วงเครื่องสายเครื่องคู่) เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย) เพลงไทยดำเนินดอย เพลงเขมรโพธิสัตว์ (วงดนตรีไทยพิเศษ) และเพลงเงี้ยวรำลึก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจในการทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของไทย และการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ซาบซึ้งอยู่ในใจของผู้ที่ได้รับชม และรับฟัง
ช่วงท้ายของการจัดงานมหกรรมดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมคณะผู้บริหาร ขึ้นเวทีร้องเพลง พรปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงนี้


ความคิดเห็น