คอนเสิร์ต"คิดถึงพ่อ"สานต่องานสังคมสงเคราะห์ฯ 9 ธันวาคม 64

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ มีการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการ มีการจัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือประเภทต่างๆจำหน่ายให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆทั่วประเทศ

  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน ในคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์หาทุน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรณรงค์หาทุนช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯจึงได้กำหนดจัดคอนเสิร์ต "คิดถึงพ่อ" ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมฟรีคอนเสิร์ต "คิดถึงพ่อ"สานต่อ...งานสังคมสงเคราะห์ ผ่านทางระบบออนไลน์ live streaming ของเพจ facebook สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น ถึง 21:00 นโดยจะมีศิลปินค่ายต่างๆอาทิเช่นศิลปินจากบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่จำกัด(มหาชน ) บริษัทอาร์เอสจำกัด(มหาชน) บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด บริษัทชัวร์เอ็นเทอร์เทนเมนท์จำกัด ค่ายเพลงสิงห์มิวสิค นักร้องไมค์ทองคำจากบริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์จำกัด(มหาชน) ศิลปินอิสระแอ๊ดคาราบาว ศิลปินชนะการประกวดรายการ the golden song season 2 ศิลปินวง wisdom sisterจาก ldol Exchange นักแสดงจากช่อง 7 HD และศิลปินวงแฮมเมอร์ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนช่วยเหลือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากความเดือดร้อน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ถุงยังชีพชุดละ 299 บาท

 เสื้อยืดคอนเสิร์ต"คิดถึงพ่อ" ราคาตัวละ 350 บาทหรือตามกำลังศรัทธา

    ผ่านบัญชี "สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-2-75027-1

ท่านสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักหารายได้ และ ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-354-7520

                02-354-7533-37ต่อ417,102,604-7

ความคิดเห็น