“ชวน” กรีดคนทุจริตทำชาติพัง สมาคมสื่อต้านโกง ชู “สุเมธ” บุคคลแห่งปี


    “ชวน” ชี้ผู้นำขี้โกง เหมือนประเทศติดโรคร้าย “สุเมธ” คว้าบุคคลแห่งปี “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ยกย่อง “พิศิษฐ์–มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด-ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ” แม่แบบต่อต้านการทุจริต ขณะที่ “ช่อง 3-ไทยพีบีเอส-บิ๊กเกรียน” ซิวรางวัลสื่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๔ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คอร์รัปชั่นกับการเมืองไทย”

โดย นายชวน กล่าวปาฐกถา ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปราบโกง แต่ยังพบการโกงในเกือบทุกองค์กร โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ยังพบว่ามีการทุจริตรายวัน ซึ่งไม่ได้ขัดขวางการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น แต่เมื่อมีคนโกง ต้องสกัดไม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้คนไม่ทุจริต ไม่โกงกิน 


“หากเลือกคนซื้อเสียง ไม่มีที่เขาจะกินเฉพาะเงินเดือน ต้องแสวงหาผลประโยชน์ แม้ตัวเองไม่โกง พรรคก็ต้องโกงเพื่อถอนทุนคืน ดังนั้นประชาชนต้องตระหนัก และช่วยกันรักษาบ้านเมือง หากเลือกคนโกงบ้านเมืองจะเหมือนติดโรคร้าย รักษาหายยาก ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการทำบ้านเมืองที่สุจริต ปกป้องคนสุจริต และป้องกันคนทุจริตไม่ให้เข้ามา ดังนั้นเราต้องการความสุจริตเพื่อทำให้บ้านเมืองดีขึ้น” นายชวน กล่าว

ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นกำลังใจให้กับ บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต สมาคมฯ ขอเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วยความมุ่งมั่น โดยสร้างเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประพฤติตนเป็นคนดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน แม้การทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ชาติจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จะขอทำหน้าที่อันหนักหน่วงนี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ

สำหรับ บุคคลเกียรติยศแห่งปี รางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้อัญเชิญพระบรมราโชบาย ในหลวง รัชกาลที่ 9 กล่าวปาฐกถาพิเศษสม่ำเสมอ ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงทศพิธราชธรรมของพระองค์ ที่มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และชี้ให้เห็นถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มแข็ง และยังเป็นแบบอย่างให้ประชาชน ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต

ประเภทองค์กร ได้แก่ 1.มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ที่มีผลงานผลักดัน “หน่วยงานใสสะอาด” ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย 2.ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ที่ได้เผยแพร่หลักธรรมาภิบาลสู่สังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อป้องกันยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น


ประเภทสื่อมวลชน ได้แก่ 1.รายการ “Big story เรื่องใหญ่ ไทยพีบีเอส” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วารคดีเชิงข่าว ตอน “สร้างแล้วทิ้ง” สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เป็นที่ต้องการของประชาชน สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท และ 2.รายการ “ข่าว 3 มิติ” สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เกาะติดขบวนการโจรกรรมรังนกนางแอ่น จนนำไปสู่การออกหมายจับนักการเมืองและข้าราชการ และ 3.เพจบิ๊กเกรียน” ได้เปิดประเด็น พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผู้กำกับโจ้ ทารุณกรรมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต นำไปสู่การตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกติ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานรัฐสภาได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น” แก่มหาวิทยาลัย 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


*********

ความคิดเห็น