เจ้าหน้าที่จากสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่พลขับอารักขาผู้นำจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

ในการจัดประชุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  ระหว่างวันที่ 14 –19พฤศจิกายน 2565
  ด้วยสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญนำโดย นายนรธา มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการอารักขา ทุกรูปแบบ อาทิเช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ และขบวนยานยนต์ จนถึงการต่อสู้ด้วยมือเปล่า อาวุธ มีด ปืน เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัย ได้รับการคัดเลือกให้ ทำหน้าที่พลขับ ประจำกลุ่มประเทศซาอุดิอาระเบีย 
สำหรับภารกิจในครั้งนี้ พลขับประจำคณะ เชื้อพระวงศ์ คณะรัฐมนตรี เดินทางไปประชุม เอเปก และเดินทางไปเข้าเฝ้ารัชกาลที่10  พระราชวัง วัดพระแก้ว สถานทูต ทำเนียบฯ ตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย และเดินทางไปโรงแรมที่พัก ต่างๆครับ
     นายนรธา  มณีนาค  นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ กล่าวว่า 
ภาคภูมิใจที่ทีมงานสมาคมฯ มีส่วนร่วมในความส่วนหนึ่งของความปลอดภัยในภาระกิจอารักขาผู้นำและคณะจากประเทศซาอุดีอาระเบียในการประชุม เอเปค 2022
      ปัจจุบัน สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ จัดฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าในอาชีพนี้ โดยได้ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับงานภาคเอกชน หรือ กับบุคคลใดๆ มีความสำคัญกับท่าน ไม่ว่าจะเป็น เจ้านาย เพื่อน ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือ ผู้บริหาร ให้พ้นจากอันตราย โดยเราเน้นการวางแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพ พาวีไอพี ไปสู่จุดปลอดภัย โดยอาศัยหลักการ Sound off/ส่งสัญญานเตือนบอกเหตุ-Cover/การคุ้มกัน แล้ว Evac/พาไปสู่จุดที่ปลอดภัยกว่า จากการที่ได้มาทำแผนความปลอดภัยไว้แล้ว โดยอาศัยหลักการ IPO.-Intel การข่าว Planning การวางแผน การวางแผนสัมพันธ์ไปกับเส้นทางที่เลือก ในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง แผนเผชิญเหตุ ต่อมา Operation ปฏิบัติตามแผน การเรียนรู้ตำแหน่งยืน เดิน และหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่ยืน ทางสมาคมได้จัดให้มีการอบรมโดยแบ่งออกเป็นขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ คือ 
Level 1 การอารักขารูปแบบขบวนเดินเท้า/Formation & Tactics 
Level 2 การอารักขารูปแบบขบวนยานยนต์/Motorcade Operation-Arrival & Departures 
Level 3 จะเป็นการเรียนแนว Security awareness มีตั้งแต่ การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า/Weaponless defense และ การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive driving เรียนรู้การขับรถหลบหลีกแบบ Slalom/J turn และการระมัดระวังเมื่อถูกสะกดรอย การเอาตัวรอดเมื่อถึงจุดอับ/เสี่ยง/Choke point อาวุธศึกษา การยิงระบบอารักขา ฯลฯ อย่างน้อยเป็นการเรียนรู้เพื่อป้องกันตนเองหรือครอบครัว 
    ดังนั้น ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้ด้านนี้ในภาคเอกชน ลองเข้าไปดูหรือพิมพ์คำว่า สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ หรือ Executive Protection Associationได้เลยครับ
     บอดี้การ์ดถือเป็น อาชีพที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน แต่ก็มีคนจำนวนมากอยากเป็น ... แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บอดี้การ์ดอาชีพ จะต้องผ่านการฝึกทั้ง ศิลปป้องกันตัว การวางตัวให้เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ และการเรียนรู้มารยาทต่าง ๆ ทางสังคม จะทำให้ vip หรือแม้แต่ ลูกทีมคุณ ยอมรับในตัวคุุณได้ .
     นายไพรบูรณ์ เจริญสุข ตำแหน่ง. หัวหน้าชุด กล่าวถึงความพร้อมของทีมและความรู้สึกในครั้งนี้ว่า ความรู้สึกในครั้งนี้ ปลาบปลื้มดีใจ และเป็นเกียรติอย่างสูง ต่อตัวเองและสมาคมฯ อย่างยิ่ง สุด ท้ายนี้พลขับทุกนายจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุุด เพื่อประเทศไทย และกระชับมิตรอีกครั้งของทั้งสองประเทศ

ความคิดเห็น