ดนตรี อว.บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมกันทั่วประเทศ

ช่วงค่ำวันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เมื่อเวลา 18.00 น. ณ สวนหลวงพระราม 8  ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดงาน “อว.เทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร้อง บรรเลง เพลงของพ่อ”และมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวงดนตรี 
ซึ่งเป็นการแสดงของวง CU Band จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงดนตรีไทย จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และวง PGVIM Wind Camerata จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร อว. ให้การต้อนรับ
 
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “อว.เทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร้อง บรรเลง เพลงของพ่อ” พร้อมกัน 72 จังหวัดทั่วประเทศ 
โดยมีวงดนตรีมากกว่า 100 วงจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัด อว. บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและวงดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นอัครศิลปิน
 ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า การรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้สืบสานผลงานที่พระองค์ทรงได้สร้างไว้ อว. ทำหน้าที่สืบสานสืบทอดศิลปะ ตนสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังทันเห็นพระองค์มาทรงดนตรีและทรงขับร้องบทเพลง ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรีอย่างถ้วนหน้า ด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ในศาสตร์แห่งศิลปะการดนตรี และนี่คือซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่อวดสายตาชาวโลกได้
ทางด้านสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวงดนตรี โดยในวันนี้เป็นการแสดงของวงดนตรีร่วมสมัย วงถั่วงอกสีทอง จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร จากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมรับชมการแสดงครั้งนี้ด้วย
ขณะที่สวนเบญจกิติ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวง KBU BAND จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และวง RMUTR BAND จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. รับชมการแสดงครั้งนี้ด้วย
โดยทั้ง 3 สวนในค่ำคืนนี้ มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมรับฟังบทเพลงบรรเลงเพลงอันไพเราะเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย  ไม่ว่าจะเป็นเพลง แสงเดือน รัก ยามเย็น ไกลกังวล ความฝันอันสูงสุด แสงเทียน แผ่นดินของเรา ฯลฯ
สำหรับงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่ใช่แจ๊ส ก็ตาม ดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา สำหรับข้าพเจ้า ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างกันออกไป” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความคิดเห็น