มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา๒๐-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยพระนครศรีอยุธยา” ภายในงานยอยศยิ่งฟ้า  อยุธยามรดกโลกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชมนิทรรศการ “ตามศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน”  และความงดงามของสวนดอกไม้ในรูปแบบ Flower Festival  ลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านเกษตร  การแสดงไม้ดอกไม้ประดับ และชมผลงานส่งเสริมการเกษตร ๑๖ อำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชิมอาหารอร่อยระดับตำนาน บริเวณ “ลานกับข้าวกับปลา”  เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป
 Workshop ด้านอาชีพตลอดงาน
พบกับความบันเทิงในงาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ประกอบด้วย ศิลปินยอด High View  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๖๖ เต๋า ภูศิลป์ และ วันที่ ๒๙ มกราคม ๖๖  เจมส์ จตุรงค์ จากรายการศึกวันดวลเพลง  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมายตลอดงาน
จัดโดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความคิดเห็น