"ดร.ธีระวิทย์”คนที่สังคมรอคอย..!!!

ทำงานเพื่อสังคมและเป็นผู้นำแรงงานมาเกือบ 30 ปี.... รู้ดีว่า “พื้นที่” ต้องการอะไร? ดังนั้น ประชาชนคนเขตหนองจอก,  เห็นหน้าต้องร้อง อ๋อ..นั่นล่ะ
 ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร คนพื้นที่ ที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนผู้ใช้แรงงาน และเป็นผู้เสียสละเพื่ออุดมการณ์  
วันนี้ ถึงเวลาแล้วที่  ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร  ขอแสดงตนเป็นตัวแทนของคน หนองจอกเข้าไปในสภาโดยการสวมเสื้อน้ำเงินพรรคภูมิใจไทย ด้วยนโยบายที่คงมั่น ทำจริง สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน อย่างเห็นได้ชัดและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศ 
ด้วยศักยภาพและความตั้งใจจริง 
  “ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร”  ไม่เคยทิ้งคนพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานในเขตโรงงานอุตสาหกรรมหนองจอก และบอกได้เลยว่า ในฐานะที่เป็น ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ปักหมุดยึดหลักในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมานาน จนประชาชนในพื้นที่คุ้นหน้ามั่นใจ  ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร  ก็น่าจะเป็นผู้หนึ่งในการได้เข้ามาในสภา 
ผู้ซึ่งได้พัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ได้ทำงานเป็นตัวแทนของประชาชน     เพราะผลงานที่ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน  สร้างความสุขในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนต่างๆ ขณะเดียวกันเวลาพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อีกทั้งดูแลปัญหาเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับคนรุ่นใหม่ อีกด้วย 
และเกือบ 30 ปี ที่เสียสละเพื่ออุดมการณ์ยืนเคียงข้างผู้ใช้แรงงาน เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกลุ่มทุนที่เอาเปรียบกอบโกยจากแรงงาน”แรงงานมิใช่สินค้า” ในฐานะนักพัฒนาสังคม, ผู้นำแรงงาน อดีตเลขาธิการสภาองค์การสภาแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย  และเป็นเลขาธิการสหภาพแรงงานฯประธานสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย,ประธานสหกรณ์ฯไทยฮอนด้า จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานฯ 
ปัจจุบันเป็นรองประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน จึงเข้าใจบริบทในทุกมิติของคนชนชั้นล่างของสังคม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการเข้าถึงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทรัพยกรส่วนรวม “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเลือก จะที่กำหนดชะตาชีวิตและทิศทางการพัฒนาคุณชีวิตตน
 สู่พัฒนาคน พัฒนาสังคม พร้อมพัฒนาชาติตามศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์” จนได้รับเกียรติประวัติการันตียกย่องให้เป็น บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2555 สาขาพัฒนาสังคม มูลนิธิเพื่อสังคมไทย และในปี 2559 ได้รับการยกย่องให้เป็น บุคคลคุณธรรม จากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ อัมพร อมฺพโล (สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) และที่สำคัญได้รับการยกย่องให้เป็น พ่อตัวอย่าง แห่งชาติประจำปี 25560 จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในครั้งนั้น 
ดังนั้น ดร.ธีระวิทย์ วงศ์เพชร ว่าที่สส.ของพรรคภูมิใจไทย จึงถือได้ว่าเป็นคนของสาธารณะอย่างแท้จริง เพราะได้ทุ่มสุดตัว ดูแลพื้นที่ด้วยความจริงใจเพื่อสร้างชุมชนในเขตหนองจอกในฐานะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี่ ... ของดีที่เป็นเพชรน้ำดี ย่อมมีคุณค่าในตัวเอง
พร รวิธนิษฐา

ความคิดเห็น