เพาะช่างจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 17 ศิลปินทั่วโลกร่วมงานคับคั่ง

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 ขึ้น โดยได้รับการตอบรับจากศิลปินกว่า 25 ประเทศทั่วโลก  ในส่วนของปฏิบัติการทางทัศนศิลป์นั้นจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 และผลงานสำเร็จติดตั้งแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่าง
เฉลิมพระเกียรติ  โดยนายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 ( The 17th Poh-Chang International Art Festival & Workshop in Thailand 2023) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ริเริ่ม เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีเด่นในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ของสถาบันการอุดมศึกษา(สกอ.) อีกด้วย 
นายประทีป ให้สัมภาษณ์ว่า ทีพีไอ.ให้ความสำคัญกับผลงานทางศิลปะของศิลปินมาโดยตลอด  เพราะนี่คือวัฒนธรรมของชาติ  การที่ศิลปืนนานาขาติมาร่วมน่ะสัมมนาเชิงปฎิบัติการร่วมกับศิลปืนไทย  เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลิปปืนไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์  ยกระดับผลงานให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  ซึ่งศิลปินต่างชาติที่วิทยาลัยเพาะช่างเชิญมาร่วมโครงการนั้นจะไม่มีซ้ำคนเดิม  เพราะทางโครงการต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในวงกว้าง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อวงการศิลปะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินต่างชาติ ได้เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในส่วนของนักศึกษาของเพาะช่างได้เรียนรู้จากการเข้ามาช่วยงานทุกส่วนของโครงการ ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับ
ศิลปิน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปะเท่านั้น พวกนักษึกษายังได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ การทำงานเป็นทีม การมีความรับผิดชอบ การมีน้ำใจ
 มีจิตอาสา ผู้สนใจทั่วไปก็สามารถเข้าชมการทำงานของศิลปินได้ 
 ส่วนผลงานสำเร็จนั้นนำมาจัดนิทรรศการจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชมโดยสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ 

ความคิดเห็น