เริ่มแล้ว งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ยิ่งใหญ่โชว์ 110 ผลงานสิ่งประดิษฐ์รางวัลนานาชาติ 470 นวัตกรรมหลากหลายจากนานาประเทศ “เอนก” ชี้ไทยเป็นชาติที่มี DNA ของนักนวัตกรรม เก่งทั้งวิทย์ เก่งทั้งศิลป์พร้อมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับยุคสมัย

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ 
จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 ระหว่างวันที่ 2 – 6 ก.พ.2566 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” 
โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเข้าสู่งานพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ชาติไทยมีนวัตกรรมหรือไม่” ว่า ชาติไทยมีนวัตกรรมมาอย่างยาวนาน คำว่า นวัตกรรม คำนี้ เข้ามาใช้ในสังคมไทยได้หลายปีแล้ว มาจากคำว่า Innovation หมายถึงของใหม่ วิธีการใหม่ หากลองศึกษาดูจะพบว่าชาติไทยเป็นชาติที่มีนวัตกรรมมาโดยตลอด คนไทยนั้น เก่งทั้งวิทย์ เก่งทั้งศิลป์ เรารับนวัตกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องศาสนา คนไทยนับถือผี 
โดยนวัตกรรมของเราคือเอาศาสนาพุทธของเรามาผสมกับความเชื่อผี จะเห็นได้จากคนไทยยังนับถือพุทธอยู่ แต่ก็นับถือเทพด้วย ไปที่ไหนก็ยกมือไหว้ศาล คนไทยเราอยู่กับนวัตกรรมได้ดี อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีการปรับตัวดี และมีความเชื่อในเรื่องพราหมณ์ จะเห็นได้ชัดเจนว่านวัตกรรมแบบไทยเราเป็นแบบผสมผสาน คลุกคลี คลุกเคล้า โดยไม่หักล้างกับความเชื่อเดิม ๆ ที่เคยมีมา ในสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 สามารถพูดได้ว่า
ท่านเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และขณะเดียวกันก็มีความเชื่อทางศาสนาด้วย และนอกจากนี้ท่านก็ยังมีความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูป ประเทศของเราให้เป็นชาตินวัตกรรมได้ จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีแต่ของเก่า ไม่ใช่ชาติที่ใหม่ไม่เป็น เรามีนวัตกรรมของเราเองอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีต แต่เราถูกครอบด้วยแนวคิดตะวันตก ทำให้เราหลงลืม หรือไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วเราเองมีของดีขนาดไหน เราเป็นชาติ ที่มี DNA ของนักนวัตกรรมอยู่แล้วที่มาของนวัตกรรมจำนวนมากได้มาจากการไปศึกษาของเก่านำมาปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เราเป็นชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่เราเก็บของเดิมไว้ด้วย คนไทยเราเป็นคนเก่งทีเดียว เก่ากับใหม่ไปด้วยกันได้ เราเป็นชาติที่รู้จักโลกมานานมากแล้ว แต่เราก็ไม่ได้คล้อยตามโลกไปหมดทุกอย่าง  คนที่เก่งคือคนที่เห็นปัญหาเป็นโอกาส 
ด้านดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.วช.กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์ มี นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ จำนวน 110 ผลงาน นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ จำนวน 29 ผลงาน 
 นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า นิทรรศการพื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ ขุมทรัพย์ป่าชายเลน นิทรรศการ U2T นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม นิทรรศการนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ นิทรรศการจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานเครือข่าย 6 กลุ่มเรื่อง จำนวน 249 ผลงาน  ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตรเพิ่มมูลค่า ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ด้านนวัตกรรมสังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ และด้านนวัตกรรมสีเขียว มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ จำนวน 470 ผลงาน จาก 24 ประเทศ อาทิ แคนาดา  จีน โครเอเชีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์โปแลนด์ โรมาเนีย รัสเซีย  ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ซูดาน ไต้หวัน อังกฤษ เวียดนาม อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เป็นต้น 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ : โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition (IPITEx) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2023 : I-New Gen Award 2023 มาร่วมจัดแสดงจำนวน 446 ผลงาน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 245 ผลงาน ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 103 ผลงาน และ ระดับอุดมศึกษาจำนวน 98 ผลงาน การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีตลาดสินค้าและนวัตกรรมอย่างครบครันมาให้ได้เลือกชมและเลือกซื้ออีกด้วย
ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือ สามารถชมงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ วันนักประดิษฐ์ 2566

ความคิดเห็น