อว. ปลุกกระแส ชวนคนไทยชมสารคดีประวัติศาสตร์ 3 เรื่อง 3 รส จากโครงการ "อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" ทางช่องไทยพีบีเอส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จับมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดแถลงข่าวโครงการ "อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" 
โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
รองศาสตร์จารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวย การองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือและการเผยแพร่สารคดี และมี
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.ธนภณ วัฒนกุล กรรมการวิชาการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ  เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องแถลงข่าวอาคารพระจอมเกล้า ช้ัน 1 กระทรวง อว. 
โครงการ "อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ให้ผลิตภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์ รากเหล้าของคนไทย ที่บอกเรื่องราวที่เชื่อมโยงอดีตมาสู่ปัจจุบัน สร้างแรงบันดาลใจสู่การรักษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ทั้งส่วนที่เป็นการอนุรักษ์ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้คนไทยและเยาวชนคนรุ่นหลังได้เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยให้ถึงแก่น นำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดสร้างโอกาสในอนาคต ซึ่งการผลิตภาพยนต์สารคดีที่
สะท้อนประวัติศาสตร์ รากเหล้าของคนไทยในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสารคดีสั้น 3 เรื่อง 3 รส ได้แก่ สารคดีชุดรุ่งเรือง เรื่อง "มรสุม แสงดาว สารคดีชุดมั่งคั่ง เรื่อง "เกลือศาสตร์" และสารคดีชุดรุ่งโรจน์ เรื่อง "แพรวพราว" ซึ่งทั้ง 3 เรื่องมีหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกสืบค้น รวบรวม และบันทึกไว้ โดยนักวิชาการโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในมุมใหม่ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน ถือเป็นความภูมิใจ และแรงบันดาลใจ จากภูมิปัญญาในอดีต เชื่อมโยงรากเหง้าอันรุ่งเรือง มั่งคั่ง และรุ่งโรจน์ สู่การเรียนรู้ต่อยอดในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ โครงการ "อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย" ยังมีโครงการสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจประวัติศาสตร์มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดีย ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้นประวัติศาสตร์ แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก และโครงการพัฒนาสื่อทางประวัติศาสตร์ผ่าน Interactive Storytelling Game เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยไปสู่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

สามารถรับชมสารคดีแนวประวัติศาสตร์ 3 เรื่อง 3 รส ได้ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.VIPA.me 

ความคิดเห็น