วช. ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติ ที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนักประดิษฐ์นานาชาติ เข้าร่วมงาน Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition :2023 IPITEx ในระหว่างงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมระหว่างไทยและนานาชาติ โดยภายในงานได้มีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานด้านการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจากนานาประเทศกว่า 40 ท่าน จากกว่า 20 ประเทศ 24 องค์กร กว่า 400 ผลงาน เข้าร่วมในงานดังกล่าว 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานนานาชาติ และได้กล่าวถึงแนวทางและบทบาทของ วช. ในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการประดิษฐ์คิดค้นในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Mr. Alireza Rastegar, President of International Federation of Inventors' Associations (IFIA) หรือ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ ได้กล่าวชื่นชมและ
ขอบคุณ วช. ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง Mr. Rastegar ได้กล่าวว่างานวันนักประดิษฐ์เป็นเวทีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนการเข้าร่วมประจำปีของประเทศต่างๆ ทุกปี
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง อาทิ
International Federation of Inventors’ Association (IFIA)
Association of Polish Inventors and Rationalizers 
The First Institute of Researchers and Inventors in I.R.IRAN (FIRI)
World Women Inventors and Entrepreneurs Association (WWIEA) 
Highly Innovative Unique Foundation (HIUF)
Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) 
Hong Kong Student Invention Patent Program
IBS Global
โดยจะมีกำหนดพิธีมอบรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx)
ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023

ความคิดเห็น