ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015

      เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทนายหน้านิติบุคคล ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารการจัดการคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรองคุณภาพ Otabu Global Services Pvt. Ltd. ย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาตรฐานสากล

นายปานวัฒน์  กูรมาภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ที่ได้รับจากสถาบันรับรองคุณภาพ Otabu Global Services Pvt. Ltd. ในครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้เติบโตสู่ตลาดโลกในภายภาคหน้าได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีการนำระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2015 มาใช้ในการดำเนินกิจการ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร  และที่สำคัญที่สุดมาตรฐานนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งความสามารถในการบริการผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย“
นายปานวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า ปี 2566 นี้บริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกในหลายๆ ด้าน เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้ว่า “2023 ปีแห่งการปฏิวัติองค์กร เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้สังคมได้รับรู้ว่ามาตรฐานในการทำงานที่แท้จริงของวิชาชีพนายหน้าประกันภัย นั้นต้องมีอะไรบ้าง มิใช่แต่วัดจากมาตรฐานที่เป็นขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งอาจจะเปรียบเปรยกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้รับมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเก่าใน 4 ประการสำคัญด้วยกันคือ การให้ความสำคัญในการเป็นผู้นำ การมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง การเน้นวัดและการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และประการสุดท้ายคือการสื่อสารและการรับรู้

“ล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “คลินิกประกันภัย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านประกันภัยทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ผ่านองค์กรต่างๆ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สหกรณ์ออมทรัพย์ องค์กรภาคประชาสังคม โดยในเบื้องต้นจะเป็นการให้ความรู้ การบริหารความเสี่ยงภัยผ่านระบบประกันภัย หลังจากนั้นจะให้องค์กรเหล่านี้จัดให้มี “คลีนิคประกันภัยประจำองค์กร” เพื่อทำหน้าที่ไขข้อข้องใจปัญหาประกันภัยให้กับสมาชิก โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านทีมบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านข้อพิพาทสินไหมทดแทนไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เครื่องมือเครื่องใช้กำลังเลือกสรรเทคโนโลยี ที่จะทำให้เครือข่ายคลีนิคประกันภัยที่มีอยู่ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์” นายปานวัฒน์ กล่าวในที่สุด

ความคิดเห็น