วช. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัด Workshop เรียนรู้การทำ "ไข่เค็มกากกาแฟ" นวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ไข่แดงสีสดใส อร่อยพอดี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำ "ไข่เค็มกากกาแฟ" เค็มน้อย สะอาด แนะวิธีการเลือกไข่เป็ดที่ดี ไม่มีโทษต่อร่างกาย และสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้  ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ นี้ 
วันนี้ (5 ก.พ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)  ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
สำหรับหนึ่งกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2566 ให้ความสนใจคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไข่เค็มกากกาแฟ”  ที่ห้อง MR 211 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ไข่เค็มกากกาแฟ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติน ชุมแก้ว นางสาวพัชรีภรณ์ ชุบไธสง นางสาวศิริพร ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ เปิดเผยว่า "ไข่เค็มกากกาแฟ" การใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนา ประยุกต์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้เกิดเป็นนวัตกรรม นำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
โดย "กากกาแฟ" คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกากกาแฟที่เหลือทิ้ง กากกาแฟเป็นส่วนของเมล็ดที่นำมาคั่วบดและกลั่นเป็นน้ำกาแฟที่นิยมใช้ดื่มกัน เศษที่เหลือเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีกลิ่นหอมช่วยในการกำจัดกลิ่นได้เป็นอย่างดี และสามารถดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายได้  
"ไข่เค็มกากกาแฟ" คือ การใช้ประโยชน์จากกากกาแฟในการผลิต ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มชนิดพอก โดยใช้กากกาแฟผสมดินพอกไข่ ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เมื่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะให้รสชาติที่เค็มน้อย สะอาด และมีการะบวนการผลิตที่ง่ายสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้   
สำหรับสูตร "ไข่เค็มกากกาแฟ"  มีส่วนผสมดังนี้  ไข่เป็ดสด 10 ฟอง ดินสอพอง 2 ถ้วยตวง กากกาแฟ 1 ถ้วยตวง เกลือ 1 ถ้วยตวง น้ำต้มสุก 1 ถ้วยตวง ขี้เถ้าแกลบ 1 ถ้วยตวง โดยวิธีทำ 1. นำส่วนผสมดินสอพองกากกาแฟเกลือและน้ำต้มสุกมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและให้ส่วนผสมมีความเข้มข้นพอเหมาะไม่เหลวหรือข้นมากเกินไป 2. นำไข่เป็ดมาพอกดินให้หนาพอควรแล้วคลุกเถ้าแกลบเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ติดกันและป้องกันการระเหยของน้ำ 3. นำไข่บรรจุกล่องหรือเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้น้อยเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2566 สามารถนำ "ไข่เค็มกากกาแฟ"  ได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ต่อไป

ความคิดเห็น