ศรัทธา รวมใจ ร่วมพลัง สร้างบุญ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูก Lerdsin Sarcoma Day

             หน่วยเนื้องอกและมะเร็งกระดูก สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน นำทีมโดย นายแพทย์ปิยะ เกียรติเสวี, นายแพทย์ภาสนันต์ สุคันธนาค, นายแพทย์พงศ์ศิริ เปียคง, นายแพทย์ปุณณวิช พินิจชานนท์ และ น.ส.มานดาร์ เจริญราษฎร์ (เลขาฯ) ร่วมจัดงาน Lerdsin Sarcoma Day ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน เวลา 08.30-15.00 น. โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยทุกปี เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 
            นายแพทย์ปิยะ เกียรติเสวี  สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ และเป็นแพทย์แกนนำ กลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มพัฒนากระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน ผู้คิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์ทดแทนอวัยวะ (endoprosthesis) พัฒนากระดูกและข้อโลหะเทียมที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศ มีขนาดที่เหมาะกับกายวิภาคของคนไทย แต่มีราคาถูกลงเพื่อให้ผู้ป่วยไทยได้ใช้ 
           “ด้วยความต้องการที่จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนากระดูกและข้อโลหะเทียมที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของต่างประเทศ มีขนาดที่เหมาะกับกายวิภาคของคนไทย แต่มีราคาถูกลงเพื่อให้ผู้ป่วยไทยได้ใช้” นายแพทย์ปิยะ เกียรติเสวี กล่าวเปิดเผย
           การใช้อุปกรณ์ทดแทนอวัยวะ (endoprosthesis) สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ bone recycling, allograft, allo-auto-prosthesis และ endoprosthesis โดยแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป การรักษาด้วยวิธีนี้มีความสะดวก และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกความยาวและลักษณะการตัดกระดูก ผู้ป่วยสามารถลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตัด อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีนี้ มีข้อจำกัดเรื่องการเบิกจ่ายและราคาที่สูง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000-500,000 บาทต่อการรักษา เพราะส่วนใหญ่อุปกรณ์ฯ จะเป็นของที่ผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษา นำไปสู่การสูญเสียอวัยวะ เกิดความพิการ และส่งผลต่อคุณภาพในการใช้ชีวิตเป็นอันมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ในประเทศไทยมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำ endoprosthesis ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการรักษาได้ในราคาที่ถูกกว่าอุปกรณ์ฯ นำเข้าเป็นอย่างมาก, สนับสนุนค่ากระดูกและข้อโลหะในผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งกระดูกในบางรายที่ขัดสน ช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางของผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ตรงตามที่หมอนัดหมาย
           เพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีแขนหรือขาไว้ สามารถทำงานประกอบอาชีพ ช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต เติมคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้มให้คืนมา ร่วมบริจาคเพื่อสมทบ “กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก รพ.เลิดสิน” ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-106738-8  (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล-ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ LINE ID : 0983060663 หรือ E-mail : lerdsin_4410@hotmail.co.th Fax : 02-353-7337 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-235-9626 หรือ 081-788-1540

ความคิดเห็น