สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชม การแสดงคอนเสิร์ต “PGVIM Chamber Orchestra Concert”

     สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่กิจกรรมวงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชม การแสดงคอนเสิร์ต “PGVIM Chamber Orchestra Concert”
วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อำนวยการแสดงโดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ

แสดงเดี่ยว โดย อาจารย์ชนันนัทธ์ มีนะนันทน์ (Oboe)
อาจารย์ตวันรัตน์ มีวงศ์อุโฆษ (Clarinet)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8594-7 EXT.1130
สำรองที่นั่ง http://www.reservation.pgvim.ac.th/

Princess Galyani Vadhana Institute of Music and PGVIM Chamber Orchestra Presents

PGVIM Chamber Orchestra Concert

Date 1 April 2023
Time 4 p.m.
Venue Sangita Vadhana Hall (SVH),
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Conductor Sittichai Pengcharoen

Soloists Chanannat Meenanan (Oboe)
Tawanrat Mewongukote (Clarinet)

Program

Benjamin Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge op. 10
Claude Debussy: Première Rhapsody for Orchestra with Solo Clarinet in B-flat
Richard Strauss: Concerto in D major for Oboe and Small Orchestra, AV 144, TrV 292
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No.1 in C major, BWV 1066

More Information 0 2447 8594-7 EXT.1130
Reservation http://www.reservation.pgvim.ac.th/

ความคิดเห็น