โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง​ มอบอุปกรณ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย แก่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โดยทางโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ได้สนับสนุนอุปกรณ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย บริเวณถนนวรจักร เจริญกรุงโดยได้จัดทำร่มสำหรับร้านค้าเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องพื้นที่และระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 โดยมี ดร. สุวดี พันธ์พานิช กรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมืองและ ดร. ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล ธนบุรีบำรุงเมือง 
ร่วมมอบแก่ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีดร.พงษ์จักรรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ คุณปุญญศักดิ์ สุดดี เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการเป็นผู้รับมอบ

ความคิดเห็น