"พรรครวมแผ่นดิน" บุกบางบ่อ จ.สมุทรปราการ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องชาวประมงคลองด่าน

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 นายสพัชญ์นนทน์ เชสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) โฆษกพรรค พร้อมนายณัฐพล ทองคำ เหรัญญิกพรรค และทีมงาน นายธนะวรรธน์ ตองอ่อน เบอร์ 3 เขต 8 จ.สมุทรปราการ พรรครวมแผ่นดิน ลงพื้นที่ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 โดยเริ่มจากเข้ากราบนมัสการขอพรหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน (วัดมงคลธาวาส) ก่อนลงพื้นที่ ต.คลองด่าน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงคลองด่าน
 เพื่อให้อาชีพของชาวประมง ปรับเปลี่ยนสอดคล้องกับถิ่นฐานและวิถีชีวิตคนในชุมชนในแนวทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับความเป็นจริงในการประกอบอาชีพ
อีกทั้งนายธนะวรรธน์ ตองอ่อน เบอร์ 3 เขต 8 จ.สมุทรปราการ เข้าพบปะพูดคุยประชาชนในพื้นที่ตลาดคลองด่าน ต.คลองด่าน และแนะนำตัวในนามพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47
 พร้อมรับใช้ประชาชน ด้วยความตั้งใจจริง โดยได้รับการต้อนรับประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ความคิดเห็น