สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครนักกีตาร์คลาสสิก ร่วมแสดงในงาน PGVIM Internation Guitar Ensemble Competition 2023

               สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง
/ PGVIM Activities on Guitar Ensemble Competition
📢🎸🎸รับสมัครนักกีตาร์คลาสสิกสำหรับวง PGVIM Guitar Orchestra เพื่อแสดงในงาน PGVIM Internation Guitar Ensemble Competition 2023 / Call for classical guitarist to perform in the PGVIM Internation Guitar Ensemble Competition 2023 as PGVIM Guitar Orchestra
🎯รายละเอียดพร้อมใบสมัครสามารถดูได้ที่ / For more detail and application, please click the link below
https://forms.gle/zkMZ3BcF2PwwHeMy5
📌📌รับสมัครถึงวันที่ 22 เมษายน 2566 / Deadline Application is April 22, 2023

ความคิดเห็น