พพ. เปิดเวที เยาวชนไทย โชว์ไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สู่การพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท

ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เผยว่า พพ. ยังคงตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศ 
และเพื่อเป็นการค้นหาไอเดียที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยหาแนวทางการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม พพ. จึงได้เปิดเวทีเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง ร่วมกันส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานที่มีคุณค่า
ต่อชุมชน ผ่านการประกวด The Young Energy Designer 2023 โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบในการเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงงานในพื้นที่อยู่อาศัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเครือข่าย และรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดตรงกัน เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
 
ดร.อภิรดี กล่าวต่อว่า การประกวด The Young Energy Designer 2023 เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง18-24 ปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นักศึกษา ชั้น ปวส. และ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีมละ 8 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยทีมชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  www.theyoungenergydesigner.com  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566 และสามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.theyoungenergydesigner.com Facebook Page : The Young Energy Designer หรือ โทร 02-184-2728-32

ความคิดเห็น