ปลัดกระทรวง อว., ปลัดกระทรวง ศธ. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษา The Education World Forum


ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานว่า ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษาระดับนานาชาติ The Education World Forum (EWF) ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูงด้านนโยบายการศึกษาและพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงด้านการศึกษาพื้นฐาน ด้านอุดมศึกษา อาชีวศึกษา แรงงานและด้านการพัฒนาทักษะ กว่า 200 คน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอีกกว่า 1,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม และการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสหราชอาณาจักร The Rt Hon Gillian Keegan MP เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ The Education World Forum 2023 นี้ ที่ Queen Elizabeth II Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการศึกษา การพร้อมรับเทคโนโลยี รวมทั้งโอกาสและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่

ในการนี้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลล์ เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม โดยตลอดช่วงการประชุมได้มีการปาฐกถา บรรยาย อภิปรายโดยรัฐมนตรีและผู้บริหารการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก รวมทั้งมีการประชุมทวิภาคีและพหุภาคี และการจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีการศึกษา

หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ New Beginnings: Nurturing Learning Culture, Building Resilience, Promoting Sustainability. Stronger, Bolder, Better Education by Design 

การหารือมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาสำหรับประชากรส่วนใหญ่ ความยั่งยืน การบริหารงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีและปัญญาประดิษฐ์ในการเสริมการเรียนการสอน การปรับตัวหลังโควิด ความเท่าเทียมด้านการศึกษาสำหรับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกสถานะทางเศรษฐกิจ 

https://www.gov.uk/government/speeches/education-secretary-addresses-the-education-world-forum

#อว.
#ศธ.

ความคิดเห็น