สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเชิญชวนคนรักดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2566

        งานแข่งขันสนุก ๆ ทางด้านดนตรีที่ไม่เหมือนใครสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอเชิญชวน น้อง ๆ พี่ ๆ เพื่อน ๆ  ทั้งที่เรียนดนตรีและไม่ได้เรียนดนตรีเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2566

          การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันในลักษณะทำแผนธุรกิจ Business Model Pitching Competition ในหัวข้อ Accessibility and Sustainability สำหรับ ecosystem ของดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย

          รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pgmf.pgvim.ac.th/pgmf2023/competitions/business-model-competition?fbclid=IwAR39-Kx-959A0bEiFQwigU-8ZdrP3puV1gfLXgGZU6A6hUi8VCRxyupDUZU    หรือ 0-2447 8594-7 ext. 1130

ความคิดเห็น