วธ. ชวนตามรอย “ลิซ่า” ด้วย “เส้นทางไหว้พระ 9 วัดเมืองกรุงเก่า”สัมผัสมนต์เสน่ห์ความงดงามของ 9 วัดอยุธยาฯ ในโครงการ “มหัศจรรย์วัดไทย”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาแนะ “เส้นทางไหว้พระ 9 วัดเมืองกรุงเก่า” ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของวัดในอยุธยา พร้อมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ชี้ “ลิซ่า Soft Power” ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในมิติศาสนา สร้างรายได้แก่ชุมชน 
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า จากการที่ “ลิซ่า” แห่งวง BLACKPINK ศิลปินนักร้องชื่อดังระดับโลก โพสต์ภาพสวมชุดไทยไหว้พระ กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหน้าพระเมรุ วัดมหาธาตุ และ วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น ถือได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อน Soft power ที่สำคัญของไทย เนื่องจากเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามรอย “ลิซ่า” เที่ยววัดสวมชุดไทยไหว้พระกันอย่างคับคั่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนาได้ดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริม soft power ของกระทรวงวัฒนธรรม ในมิติศาสนา จึงได้จัดทำโครงการ "มหัศจรรย์วัดไทย” เพื่อรวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทยที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 250 แห่ง สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีวัดที่มีความงดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยกรมการศาสนาได้คัดเลือกวัดสวยทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมีวัดจำนวน 9 แห่ง
 เพื่อแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรม พร้อมสักการะพระพุทธรูปประจำวัดใน “เส้นทางไหว้พระ 9 วัดเมืองกรุงเก่า” ประกอบด้วย 1.วัดตะโก กราบสักการะหลวงพ่อสมหวัง พระประธานในอุโบสถ พร้อมกราบสักการะสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของ “หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก” พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูงแห่งอยุธยาฯ 2.วัดท่าการ้อง ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า "พระพุทธรัตนมงคล" หรือที่เรียกกันว่า "หลวงพ่อยิ้ม" 3.วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมีพระอุโบสถคล้ายโบสถ์ในศาสนาคริสต์ 
ภายในประดิษฐานพระประธาน “พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส” 4.วัดพนัญเชิง “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือที่คนนิยมเรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า หลวงพ่อโต เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปูนปั้นที่งดงามคู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งยังเป็นที่นับถือของชาวจีน ซึ่งนิยมเรียกท่านว่า ซำปอกง หมายถึงแก้วสามประการ หรือก็คือพระรัตนตรัยนั่นเอง ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงยังมีพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค 5.วัดกษัตราธิราช ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราช 
ที่ผู้คนมักไปขอพรเรื่องเมตตามหานิยม ตลอดจนเสริมบารมีในหน้าที่การงาน รวมถึง พระพุทธชนะมาร ที่นิยมไปห่มผ้าขอพรให้ได้รับความสุข เสริมสิริมงคล ค้าขายรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง 6.วัดสะตือ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2400 โดยหลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ภายในวัดโดดเด่นด้วย “พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่” หรือ หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัด มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวว่ายเวียนเข้ามากราบไหว้สักการะอย่างไม่ขาดสาย ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัย รวมถึงมี พระปรางค์นาคปรก สมัยทวาราวดี ซึ่งพระปรางค์นาคปรกองค์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังมี รอยพระพุทธบาทจำลอง อายุราว 100 ปี ให้ผู้คนไปกราบไหว้ด้วยเช่นกัน 7.วิหารพระมงคลบพิตร ประดิษฐาน “พระมงคลบพิตร” มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูงถึง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นพลังความเชื่อทางศาสนาที่ไม่อาจจะแยกออกได้จากอุดมคติในทางสังคมและการเมือง ทั้งเป็นประจักษ์พยานถึงความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโลหะและความสามารถในการหล่อโลหะโดยเฉพาะสำริดซึ่งเป็นโลหะที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในสมัยอยุธยา 8.วัดหน้าต่างนอก กราบสักการะ “หลวงพ่อจง พุทธสโร” เกจิแห่งยุคสงครามอินโดชื่อดัง ซึ่งเป็นที่โจษจันกันว่าทหารที่พกเสื้อยันต์ ตระกุดของหลวงพ่อ เมื่อถูกยิงล้มลงแต่กลับลุกขึ้นมายืนได้อีก จึงเป็นที่ขนานนามของฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นทหารผี ทั้งนี้ภายในวัดยังมีพระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร ซึ่งมีดรรชนี (นิ้วชี้) ของหลวงพ่อจงบรรจุในสถูปเจดีย์เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา นอกจากนี้ประชาชนยังนิยมมาสักการะท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวน เพื่อขอพรอีกด้วย และ 9.วัดบึงลัฏฐิวัน ชมความสวยงามของ “พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ” สีขาวบริสุทธิ์ที่ตั้งอยู่กลางวัด ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธปรินิพพาน และภาพจำลองของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเทวดาและพระพุทธรูปที่งดงาม 
อย่างไรก็ตาม กรมการศาสนามุ่งหวังว่า “เส้นทางไหว้พระ 9 วัดเมืองกรุงเก่า” จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์ สัมผัสมนต์เสน่ห์ความงดงามของวัดต่างๆ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านความเชื่อความศรัทธา และเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาส สร้างงาน เกิดรายได้หมุนเวียนแก่คนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมเส้นทางจาริกบุญในมิติทางศาสนา ให้ประชาชนเดินทางไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ร่วมสืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชองคนในชุมชน

ความคิดเห็น