เยาวชนไทยในสหรัฐฯ-ผู้ปกครอง เยือนแผ่นดินแม่ 200 คน

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ นำเยาวชน พร้อมผู้ปกครอง และสื่อมวลชนไทยในสหรัฐฯ รวม 200 คน มาเยือนแผ่นดินแม่อีกปี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ 2566 (2023)” นำเยาวชนไทย จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมผู้ปกครอง เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมี น.ส.ศิรนุช โรจนเสถียร กรรมการโครงการฯ และผู้แทนนายสมใจนึก เองตระกูล ประธานโครงการฯ นายยุทธชัย โพธ์ศรีทอง รองประธานโครงการฯ, นางวันทนา วิริยะกุล กรรมการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา และตัวแทนเยาวชนชายและหญิง 2 คน  ร่วมแถลงข่าวด้วย 
น.ส.ศิรนุช โรจนเสถียร แถลงถึงความเป็นมาของโครงการว่า “โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเยือนประเทศไทย ทุก 2 ปี  เริ่มจัดโครงการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2533 โดยจัดต่อเนื่องจากโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่น นำเยาวชนไทยจากรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา  พร้อมด้วยผู้ปกครอง  เดินทางมาเยือนประเทศไทย ทัศนศึกษา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ช่วง ปี 2563-2565 หยุดจัดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาจัดปีนี้นับเป็นปีที่ 33 แล้ว”
สำหรับปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้จัด“โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ 2566 (2023)” มาเยือนประเทศไทย อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่  1-16 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในปีมหามงคลนี้

2. เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา   ได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย และนำกลับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. เพื่อให้เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ได้เรียนรู้และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างแท้จริง และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บนแผ่นดินแม่ของบรรพบุรุษ

4. เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นคนไทยให้บังเกิดแก่เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา

5. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ที่เชิญชวนชาวไทยในต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  นำเงินตราเข้าประเทศ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

การจัดโครงการฯ ในปีนี้เชื่อว่า จะสร้างความเข้าใจและประทับใจแก่เยาวชนผู้ร่วมโครงการที่ได้ทัศนศึกษา ความเจริญของประเทศไทย เรียนรู้วิถีไทย และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสายเลือดไทย

นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวว่า  “โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ในการสร้างสายสัมพันธ์สายเลือดไทยที่อยู่ในต่างประเทศกับประเทศไทยแผ่นดินแม่ ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงให้การสนับสนุนมาตลอด พร้อมทั้งประสานการติดต่อในการทำกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยด้วย ได้รับรู้และสัมผัสความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย นำไปเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสายเลือดไทย

ส่วนกิจกรรมของโครงการฯครั้งนี้ นายยุทธชัย โพธิ์ศรีทอง รองประธานโครงการฯ แถลงว่า “ได้จัดกิจกรรมให้คณะโครงการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566  ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และใต้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ อาทิ นายกรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และเข้าใจสภาพที่แท้จริงของประเทศไทย และบังเกิดความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ”
“นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ เยี่ยมให้กำลังใจ เลี้ยงอาหาร และมอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ ที่สถานสงเคราะห์ฺเด็กพิการ รวมทั้งจัดงาน“ไทยไนท์” ในวันเลี้ยงส่งโครงการ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือ เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย”

นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา แถลงถึงผู้เข้าร่วมโครงการว่า  “ผู้ปกครองและเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา มาจากหลายเมืองใน 7 รัฐ  ด้วยกัน ได้แก่  รัฐแคลิฟอร์เนีย, รัฐอริโซนา, รัฐเท็กซัส, รัฐเนวาดา, รัฐจอร์เจีย, รัฐแคนซัส และรัฐวอชิงตัน โดยมีสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมติดตามมาทำข่าวอีกจำนวนหนึ่ง รวมผู้ร่วมโครงการ จำนวน 200 คน  

นางวันทนา วิริยะกุล กรรมการโครงการฯ แถลงถึงผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Angles Wings Foudation International, National Life Group, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป, บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต จำกัด , บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์, บมจ.ทิพยประกันภัย,  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด,  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ, ธนาคารออมสิน, AIS, บมจ.ปตท., สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, บริษัท คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป, บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ.บีซีพีจี, หจก.สยามไพรสมุนไพรสกัดไทยจีน ตราดอกบัว 9 ดอก, เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร, บจก.อีมิแนนท์ แอร์, บมจ.โอซีซี, เครือ พญาไท-เปาโล, บริษัท KIWI AND KOM-KOM,  นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง, นายสราวุธ มีคุณสมบัติ, นางสิริรัตน์ แสงพยัพ, นางพรทิพย์ อารีรักษ์, STAR TOURS, สายการบิน STARLUK, โรงแรมฟ้าชมคลื่น, โรงแรมนานาบุรี, โรงแรม ECO INN, โรงแรม SEE MY Thiland, โรงแรม HOLYDAY STYLE.

ด้านตัวแทนเยาวชนจากสหรัฐฯ ที่มาร่วมแถลงข่าวด้วย เปิดเผยความรู้สึกว่าอยากมาร่วมโครงการนี้ เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งได้รู้จักกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย.
_______

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น