เทเลเฮลท์ แคร์ ในเครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ร่วมมือกับ เลกาซี่ คอร์ป และ อรินแคร์ พัฒนาการให้บริการการแพทย์ออนไลน์แบบครบวงจร สนับสนุนสมาชิกเลกาซีกว่า 300,000 ราย

บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เดินหน้ายกระดับเฮลท์เทค จับมือบริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัด และบริษัท อรินแคร์ จำกัด ลงนาม MOU ความร่วมมือ     ในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ออนไลน์ พัฒนาเทคโนโลยีในการจ่ายยา เครื่องมือทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสู่ผู้รับบริการผ่านช่องทาง Telemedicine เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
นายสุชญา แสงหาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด ในเครือ THG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เลกาซี่ คอร์ป จำกัด ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกกว่า     300,000 ราย ในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ออนไลน์และ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มสมาชิกเลกาซีและครอบครัว ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเฮลท์เทค มาพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ผ่าน Mobile Application ผ่านการปรึกษาแพทย์และนัดหมายบริการด้วย Application Prompt Care ที่สามารถเก็บบันทึกเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไว้ด้วยกันในที่เดียว รวมถึงการนำเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มาพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ทั้งสำหรับผู้ป่วยและผู้ต้องการส่งเสริมสุขภาพ
 โดยมีการนำเสนอการให้บริการทาง Wellness ผ่านเครือข่ายการให้บริการทางสุขภาพ โดยอาศัยเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือ THG ร่วมมือกับบริษัท อรินแคร์ จำกัด ในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ่ายยาและเครื่องมือแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ สำหรับกลุ่มสมาชิกเลกาซีและครอบครัว ผ่านช่องทาง Telemedicine เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย สะดวกรวดเร็ว ผ่านเครือข่ายร้านยามากกว่า 3,600 แห่ง
ทางด้าน นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ให้บริการพิเศษนี้สำหรับสมาชิกเลกาซีและครอบครัว เพราะเล็งเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับคนกลุ่มนี้ ด้วยการลดระยะเวลาการให้บริการด้านสุขภาพ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางและการรอคิวในโรงพยาบาลจากทั้งวันให้เหลือในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยใช้บริการผ่านทาง Application Prompt Care ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566
 โครงการนี้จะใช้เครือข่ายโรงพยาบาลในเครือ THG มาช่วยให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถรับบริการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งความร่วมมือกับทั้ง 2 พันธมิตรในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งการยกระดับคุณภาพการบริการครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ในอนาคต
อนึ่ง บริษัท เทเลเฮลท์ แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเฮลท์เทคที่พร้อมให้บริการโรงพยาบาลเสมือนจริงแบบครบวงจร ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้าน 
ตลอดจนสามารถดูแล ติดตามสุขภาพได้จากที่บ้าน ซึ่งเป็นการบริการที่ตอบโจทย์และเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับบริการ.

ความคิดเห็น