วธ. เดินหน้าโครงการ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” เปิดตัวหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” พร้อมแจกผู้ประกอบการด้านอาหารและศาสนิกชนทั่วประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา (ศน.) ผุดไอเดียสุดแจ๋ว เดินหน้าโครงการ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา จัดทำหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” 96 เมนู ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book หวังช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรค 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) 
นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อถวายพระกุศลด้วยการรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะแก่พระสงฆ์ ด้วยการตักบาตรและถวายภัตตาหารด้วยเมนูสุขภาพ เพื่อลดแนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่จะร่วมกันผลักดันการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยการเริ่มต้นใส่ใจเมนูอาหารที่นำมาทำบุญตักบาตร 
ปัจจุบันพระสงฆ์ผู้เป็นศาสนบุคคลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาต้องประสบกับปัญหาด้านสุขภาวะ ซึ่งข้อมูลสถิติจากกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์อาพาธและต้องเผชิญโรคภัยไข้เจ็บ อันเนื่องมาจากขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลและโภชนาการอาหาร ส่งผลต่อสุขภาพทำให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ และพฤติกรรมเสี่ยงจากการรับประทานอาหารที่เป็นต้นเหตุของโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานที่มีสถิติพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่นั้นมาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสใส่บาตร บางครั้งอาจพบกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย 
กรมการศาสนา ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดทำหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book เผยแพร่แก่ผู้ประกอบอาหาร พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และประชาชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพ โดยเลือกจากเมนูอาหาร 96 รายการ ปรุงอาหารที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้แก่ ลดเปรี้ยว ลดหวาน ลดมัน และเค็ม ช่วยลดโรค รวมทั้งยังจะการจัดสาธิตการประกอบอาหารสำหรับตักบาตร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการดีต่อสุขภาพ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ กรมการศาสนา กำหนดการเปิดตัวหนังสือ “อาหารสุขภาพพระสงฆ์” ในวันที่ 15 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ฉบับพกพา 15 เมนูสุดฮิต อาทิ แกงเขียวหวานนมสด ปลาทอดสามรส ยำปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้พะโล้ ไก่ผัดขิง ลาบหมู พะแนงนมสด เป็นต้น โดยได้กำหนดเผยแพร่

และแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวไปยังวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แม่ครัว และประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-book ได้ที่ www.dra.go.th

ความคิดเห็น