คนกรุงเทพเฮ! เจ้าของของโรงแรมที่ตั้ง"ครูกายแก้ว"ตัวจริง ร้องศาลเร่งย้ายรูปปั้นออก

นายไพโรจน์ ทุ่งทอง เจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก ตัวจริง ออกคําแถลงการณ์ชี้แจงกรณี มีผู้นําเอา รูปปั้น ครูกายแก้ว มาตั้งบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นของบริษัท สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จํากัด ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2522 โดย นายไพโรจน์ ทุ่งทอง ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80 
 แต่เมื่อ พ.ศ. 2563 มีโรคระบาดโควิด-19 ทําให้กิจการโรงแรมของบริษัทมีปัญหา นายชาญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และทนายความส่วนตัว แนะนําให้นายไพโรจน์นําบริษัทเข้าฟื้นฟูกิจการ โดยให้นายชาญ เป็นผ้ทำแผนภายหลังจาก จากที่ศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว
นายชาญฯ ได้ห้าม ไม่ให้นายไพโรจน์ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการ กระทั่งนายชาญ มีความคิดนำรูปปั้นครูกายแก้ว ซึ่งมีลักษณะที่น่ากลัวเข้ามาตั้งในโรงแรม ทำให้เกิดผลกระทบต่อนายไพโรจน์ ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด 
กระทั่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา นายไพโรจน์ฯ ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคําร้องต่อ ศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่ง ให้นายชาญนํารูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรม โดยศาลนัดไต่สวนคําร้อง ในวันที่ 12 กันยายน 2566  เวลา 10.00 นาฬิกา ส่วนกรณีที่มีการสอบถามว่า องค์กร หรือบุคคล ที่ไม่เห็นด้วยและที่ได้รับผลกระทบ จะสามารถยื่นคําร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้ทําแผนนํารูปปั้นครูกายแก้วออกไปจากบริเวณโรงแรมได้หรือไม่นั้น น่าจะอยู่ในดุลพินิจของศาล ล้มละลายกลาง 
                     ////////////

ความคิดเห็น