พันธมิตรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และบริษัท Cyferd: นวัตกรรมทางการแพทย์ข้ามชาติ

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ CYFERD ของประเทศอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจาก National Health Service (NHS) ประเทศอังกฤษ ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเพื่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยระหว่างประเทศ โดยจะมีการใช้เทคโนโลยี Telemedicine และ AI ที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมต่อแพทย์และผู้ป่วยทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการประสานงานกับชาวอังกฤษที่ทำงานหรือท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ นอกจากนี้จะมีการนำเทคโนโลยี AI ด้าน Healthcare มาวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างบริการต่างๆ ขึ้นมารองรับผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ในแบบเฉพาะรายบุคคล Personalized Patient Portal และเป็นพันธมิตรในการประสานส่งต่อผู้ป่วยของ National Health Service (NHS) ประเทศอังกฤษมารักษาต่อที่ประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยงเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)
ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายมุ่งหวังให้บริการทางการแพทย์มีคุณภาพสูงและรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายหลักคือ
- เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษให้มารักษาตัวในโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง 
- สนับสนุนการส่งเสริมให้บริการทางการแพทย์จาก NHS ประเทศอังกฤษ
- ผนวกเทคโนโลยี AI ระดับสูงเพื่อสนับสนุนแนวคิดนวัตกรรม
- ส่งเสริมการรับประกันส่วนตัวสำหรับนักท่องเที่ยวยุโรปที่มาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย
- รับการส่งต่อบริการทางการแพทย์จาก NHS สำหรับผู้ป่วยพลเมืองอังกฤษที่ต้องรอคิวเป็นเวลานานในการเข้ารับการรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงกว่าในไทยหลายเท่าตัว ทั้งนี้ยังรวมถึงพลเมืองอังกฤษที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย
โดยมีข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และบริษัท CYFERD ว่าจะมีการให้บริการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบ Telemedicine ให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น โดยทางโรงพยาบาลจะเตรียมทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง จะเปิดช่องทางการติดต่อกับ NHS ประเทศอังกฤษ เพื่อประสานนำผู้ป่วยที่เดินทางมาทำงานหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างทันท่วงทีเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กล่าวว่า "ความร่วมมือนี้เป็นการเชื่อมโยงทางการแพทย์ระหว่างประเทศที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทยหรือชาวอังกฤษที่เดินทางมาทำงานหรือท่องเที่ยว โดยเรามุ่งหวังว่าการแพทย์ของโรงพยาบาลเราที่มีทั้งเทคโนโลยีในการดูแลรักษาและการบริการ ด้วยการนำเทคโนโลยี Telehealth และAI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตลอดเวลา"
ในเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจะเปิดให้บริการแพทย์ผ่านทาง Telemedicine และเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการติดต่อและประสานงานกับ NHS ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาทางด้านการให้บริการดูแลผู้ป่วยระหว่างประเทศในอนาคต
ด้วยการร่วมมือทางการแพทย์นี้ มุ่งหวังให้บริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างครบวงจรและมีคุณภาพสูง ไม่ว่าผู้รับบริการจะมาจากที่ใดก็ตาม และในบริบทที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญ พันธมิตรนี้มุ่งหวังให้เกิดผลกระทบทางการท่องเที่ยวทางการแพทย์ การส่งเสริมการออกแบบงานทางการแพทย์และนวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัย

ความคิดเห็น