กฐินสามัคคี ที่ วัดลำประดาเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบล วังตะกู อำเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566   นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอบางมูลนาก ได้มาเป็นประธาน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  พร้อมด้วย กำนันสำลี พานพงศ์ , นายก อ.บต. ทองสุก  พานพงศ์, ผู้ใหญ่นิตยา  หรุ่นขำ,ผู้ช่วยสำเริง  ปานพลอย, ผู้ใหญ่สำรวย บุญสมและ นายพสุวัชร์ มะโนนัย ประธานสถาบันนักข่าวแห่งประเทศไทย  
โดยมี  พระครูวิจารณ์ วิหารกิจ วัดสุขุมาราม ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
การจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำปัจจัยมาก่อสร้างพระอุโบสถ ช่อฟ้าใบระกา หน้าบันพระอุโบสถ เพิ่มเติม  การวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถ มีมาตั้งแต่วันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ 2564 และได้ทำการก่อสร้าง มาถึงปัจจุบันนี้ 
ขณะนี้ ทางวัดลำประดาเหนือ  ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้าง พระอุโบสถ    
ดังนั้น จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี , เป็นเจ้าภาพช่อฟ้าใบระกา หน้าบันพระอุโบสถ  พระครูวิจารณ์ วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม บัญชี 6131364737 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร หรือโทร.093-2958586  

ความคิดเห็น