นักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

นักประดิษฐ์จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัล Platinum Award จากงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2023) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” โดยทีมนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร และคณะ ซึ่งผลงานเป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของวีลแชร์ พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของวีลแชร์ สามารถนำไปใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาวีลแชร์ เป็นการพัฒนาระบบการประมวลผลและออกแบบจอแสดงผลข้อมูล เพื่อให้ผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬาสามารถประเมินการเคลื่อนไหวในขณะใช้วีลแชร์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรภาพของนักกีฬา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยคว้ารางวัลPlatinum Award พร้อมเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ และรางวัลสำคัญจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติอีกในเวที KIDE 2023 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ Kaohsiung Exhibition Center ไต้หวัน  
นอกจากนี้ ยังมีประดิษฐกรรมและและนวัตกรรมของทีมนักประดิษฐ์ไทยอีก 4 ผลงานที่ได้รับ Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ ได้แก่

- รางวัลจาก Hong Kong Yan Chai STEAM Faire เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Best International Invention Award) ผลงานเรื่อง “DiabeTRODE: เครื่องตรวจการรับความรู้สึกและบำบัดอาการปลายประสาทเท้าเสื่อมโดยกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน” โดย นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ และคณะจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- รางวัลจาก Indonesian Innovation and Invention Promotion Association สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Special Award) ผลงานเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าจากบัวเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  จังหวัดปทุมธานี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณัท สุขสวัสดิ์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- รางวัลจาก Romanian Inventors Forum ราชอาณาจักรโรมาเนีย (EuroInvent Medal) ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชนิดใหม่เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผักและผลไม้จากเชื้อก่อโรคในอาหารในระหว่างการส่งออก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลจาก DIS Expo รัฐดูไบ (Special Award) ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์แรงต่ำ” โดย นายชัยศิริ บุญเชิดและนายขจร เอมโอฐ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในเวที KIDE ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้
-เหรียญทอง 16 ผลงาน
-เหรียญเงิน 11 ผลงาน
พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัล พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที KIDE พร้อมกล่าวชื่นชมทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้ง โอกาสในการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับ 14 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. มหาวิทยาลัยรังสิต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น 
9. บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
10. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
11. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
13. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
14. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ความคิดเห็น